Mattilsynet opphever restriksjoner for tamme fugler på Østlandet

Publisert 21.03.2023     Sist endret 21.03.2023

Mattilsynet opphever alle restriksjoner for Newcastlesyke på Østlandet fra og med 21. mars. Smittevern er fremdeles viktig. Det kan fortsatt komme endringer i tiltak og restriksjoner på kort varsel, da vårtrekket øker faren for fugleinfluensa.

Viktig med godt smittevern

Newcastlesyke ble høsten 2022 påvist på flere duer på Østlandet. For å hindre smitte til tamme fugler innførte Mattilsynet en rekke restriksjoner for tamme fugler i 34 kommuner på Østlandet. Det er ikke funnet flere smittetilfeller den siste tiden, men Newcastlesyke sirkulerer fortsatt blant ville duer, og vårtrekket for ville fugler til Norge er i gang. Dette øker faren for fugleinfluensa. Smittevern er derfor fremdeles viktig. Selv om det nå ikke lenger er krav om å holde fugler innendørs (eventuelt utendørs under tak med skjerming på sidene), anbefaler Mattilsynet fortsatt at alle som har fugler gjør tiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Mattilsynet oppfordrer alle som har fugler til å ha godt smittevern. Den aller viktigste jobben for å hindre at fuglene dine blir smittet er å tenke forebygging og smittevern i alt du gjør. Husk at dyr som er smittet, kan smitte andre før de viser symptomer på sykdom. 

Siden både Newcastlesyke og fugleinfluensa finnes hos ville fugler i Norge, er det viktig at alle som har fugler har gode smitteverntiltak. Pass på at fuglene dine ikke har direkte eller indirekte kontakt (for eksempel via avføring på sko) med ville fugler. Vask og om mulig desinfiser hendene dine før og etter at du har vært i kontakt med fuglene dine. Beskytt fôr og vann slik at ville fugler ikke kommer til, pass på at færrest mulig er i kontakt med fuglene dine og hold det rent og ryddig slik at ville fugler ikke blir tiltrukket området der fuglene dine oppholder seg.

Newcastlesyke og fugleinfluensa smitter lett mellom fugler, men risikoen for smitte til befolkningen vurderes som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte

Det er svært viktig at alle som har fugler er årvåkne og straks tar kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom de mistenker smitte hos egne fugler.

Fortsatt tiltak mot fugleinfluensa i noen deler av landet

Både Newcastlesyke og fugleinfluensa sirkulerer blant ville fugler i Norge, og nå er også vårtrekket av ville fugler i gang. Mattilsynet har derfor innført en rekke tiltak for å hindre smittespredning. I Rogaland er det innført tiltak og restriksjoner for fugleinfluensa (infisert sone for fugleinfluensa) i 8 kommuner.

Nå som vårtrekket av ville fugler er i gang, kan det komme endringer i tiltakene og restriksjonene på kort varsel. Følg med på mattilsynet.no, her vil informasjon legges ut fortløpende.

Fant du det du lette etter?