Kunngjøring

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 2022

Publisert 22.05.2023     Sist endret 22.05.2023

I 2022 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferd i 1904 dyrehold, i tillegg til kontinuerlig tilsyn på slakterier mens slakting pågår, og tilsyn med transport av dyr.

Mattilsynet var på tilsyn i 2889 dyrehold totalt. Vi gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 1904 av dem. Selv om dyrevelferden ikke ble vurdert spesielt i alle de 2889 dyreholdene, ville vi ha fulgt opp dersom vi så vesentlige utfordringer knyttet til dyrevelferd.

Her kan du lese rapporten Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 2002 (PDF)

Antall fysiske dyrevelferdsinspeksjoner har gått ned de siste årene. Nedgangen skyldes blant annet koronapandemien, men det har også vært en styrt utvikling fra Mattilsynets side, for å øke kvaliteten på inspeksjonene våre og å prioritere de alvorlige sakene som krever mest ressurser.

Mattilsynet ønsker å utnytte ressursene best mulig ved å spisse innsatsen og i hovedsak føre mest tilsyn der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst. Mattilsynet gjennomførte i 2022 en stor dyrevelferdssatsing, etter å ha fått øremerkede midler på statsbudsjettet for 2022. Satsingen vil fortsette i årene fremover.

I slakteriene fører Mattilsynet kontinuerlig tilsyn med dyrevelferden så lenge det pågår slakting. Transport av dyr blir først og fremst kontrollert på slakteriene, der det blir gjort løpende vurderinger når dyr blir lastet av transportbilene. Det gjennomføres også mer omfattende tilsyn med dyretransport, både ved slakteriene og andre steder.

Oppdrettslaksen er Norges klart mest tallrike produksjonsdyr. Fortsatt skades og dør for mange laks i oppdrettsanleggene. For oppdrettsfisk henger fiskevelferd og fiskehelse tett sammen, og våre funn og virkemidler kan ikke telles på samme måten som for landdyr. De største utfordringene er bekjempelse av lakselus, sykdomsutbrudd og velferden for rensefisk.

Nøkkeltall

  • Mattilsynet fikk 11 134 bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Det er en nedgang på nesten 8% fra året før. 
  • Mattilsynet gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 1904 dyrehold. Det er en nedgang på nesten 22% fra året før. 
  • Mattilsynet avdekket brudd på dyrevelferdsregelverket i 51 % av dyreholdene, men få av dem ble regnet som svært alvorlige. Dette er en økning på 6 prosentpoeng fra året før. 
  • Mattilsynet fant alvorlig vanskjøtsel i 41 dyrehold. Det er økning på 12 fra året før.
  • Mattilsynet fattet vedtak om avvikling i 21 dyrehold. Det er 6 flere enn året før.
  • Mattilsynet fattet 16 vedtak om delvis aktivitetsforbud og 34 vedtak om totalt forbud. I 2021 var det 10 vedtak om delvis forbud og 16 totalt forbud.
  • Mattilsynet brukte overtredelsesgebyr i 36 dyrehold. Det er 32 færre enn året før.
  • Mattilsynet anmeldte 44 saker om dyrevelferd til politiet. Det er en dobling fra 2021.
Fant du det du lette etter?