Mattilsynets bankforbindelse

Publisert 15.06.2012     Sist endret 02.02.2023

Mattilsynet har avtale med DNB Bank ASA. Avtalen trådte i kraft 04.01.2023

Navn: DNB Bank ASA

Adresse: Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo


Bankkontonummer for innbetalinger til Mattilsynet

Konto:  7694 05 19876

IBAN:  NO5776940519876

BIC/SWIFT: DNBANOKK

Fant du det du lette etter?