Mattilsynets bankforbindelse

Publisert 15.06.2012     Sist endret 06.09.2016

Mattilsynet har en avtale med Sparebank 1 Alliansen.  Avtalen trådte i kraft 31.10.2014 og gjelder til 31.12.2017.

Navn: Sparebank 1 Nord-Norge

Adresse: Postboks 6800, 9298 Tromsø

Bankkontonummer for innbetalinger til Mattilsynet

Konto: 4714.10.01066

IBAN: NO9047141001066

BIC/SWIFT: SNOWNO22

Fant du det du lette etter?