Regelverksprosess

Midlertidig hastegodkjenning av kobolt som fôrtilsetningsstoff

Publisert 07.08.2023     Sist endret 07.08.2023

Fôrtilsetningsstoffene kobolt(II) acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat, kobolt(II) karbonathydroksyd (2:3) monohydrat og kobolt(II)sulfatheptahydrat ble ikke søkt fornyet godkjent innen fristen og skulle trekkes fra markedet 13. juli 2023. Dette ville hatt potensielle negative effekter for dyrehelse. Disse fôrtilsetningsstoffene hastegodkjennes derfor til drøvtyggere med funksjonell vom, hestedyr og haredyr, inntil søknad om fornyet godkjenning er behandlet.

Dette har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og er relevant og akseptabel for Norge. Rettsakten kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2023/vinteren 2024.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 02.09.2023
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41.