Kunngjøring

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Alver kommune i Vestland fylke

Publisert 15.09.2023     Sist endret 15.09.2023

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31497 Toska N i Alver kommune kommune i Vestland fylke. Det er Lingalaks AS, Landøy Fiskeoppdrett AS, Blom Fiskeoppdrett AS og Tombre Fiskeanlegg AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet 23. august 2023 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 31497 Toska N.

Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Mistanken er bekreftet av Veterinærinstituttet 13. september 2023.

Restriksjonssone

Lokaliteten ligger allerede i en overvåkingssone for ILA. Da lokaliteten er tømt for fisk vil det ikke være mulig å eventuelt få stadfestet ILA diagnosen. Det vil derfor ikke bli opprettet en ny restriksjonssone for dette tilfellet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur:
Kristina Birkeland, seniorinspektør, tlf.: 22 77 85 45 , mobil: 976 80 081
Cecilie Ihle, fagrådgiver, tlf.: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174


Kontaktinformasjon

Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur:
Kristina Birkeland, seniorinspektør, tlf.: 22 77 85 45 , mobil: 976 80 081
Cecilie Ihle, fagrådgiver, tlf.: 22 77 80 44, mobil: 977 55 174