Faktaartikkel

Nasjonale referanselaboratorium

Publisert 29.01.2013     Sist endret 06.09.2021

Mattilsynet har utpekt nasjonale referanselaboratorier (NRL) for en rekke analyser av næringsmidler og fôr samt for undersøkelser innen dyrehelse og plantehelse.

De fleste NRL er Mattilsynets kunnskapsstøtteinstitusjoner: Havforskningsinstituttet, NIBIO, NMBU og Veterinærinstituttet. Du finner oversikt over kontaktpersoner for de ulike NRL og motsvarende europeiske referanselaboratorier (EURL) under publikasjoner.

Utpeking av NRL, deres ansvarsområder og oppgaver er gitt i Kontrollforskriften artikkel 100 og 101.

NRL skal:

  • samarbeide med EURL og delta i opplæringskurs og sammenlignende undersøkelser (ringtester) som EURL organiserer
  • samordne virksomheten til de offentlige laboratoriene* med henblikk på å harmonisere og forbedre metodikk samt bruken av disse,
  • om nødvendig gjennomføre opplæringskurs for personalet ved de offentlige laboratoriene
  • ved behov organisere ringtester, sikre egnet oppfølging og underrette Mattilsynet om resultatene og oppfølgingen av dem,
  • sørge for at opplysningene fra EURL formidles til Mattilsynet og de offentlige laboratoriene,
  • gi vitenskapelig og teknisk bistand til Mattilsynet i forbindelse med gjennomføringen av OK-program,
  • bistå med å stille diagnose ved utbrudd av næringsmiddeloverførte sykdommer, zoonoser eller dyresykdommer eller ved angrep av planteskadegjørere.

*offentlige laboratorier er laboratorier (også private) som Mattilsynet har avtale med om analyser for offentlig kontroll eller annen offentlig virksomhet.

Fant du det du lette etter?