Faktaartikkel

Nasjonale referanselaboratorium

Publisert 29.01.2013     Sist endret 13.02.2019

Mattilsynet har peikt ut mange av kunnskapsstøtteinstitusjonane som nasjonalt referanselaboratorium (NRL) på eitt eller fleire område.

Skyldnadene er nedfelte i Forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (Kontrollforskriften). Denne forskrifta gjennomfører forordning (EF) nr. 882/2004, som i art. 32 omtaler NRL.

Samarbeidet mellom NRLs og EUs referanselaboratorium (EURL) er omtalt i art. 33. Vedlegg VII gir ei oversikt over EURL.

Vedlagt er oversikt over nasjonale referanselaboratorium.

Fant du det du lette etter?