Nordisk samarbeid

Publisert 15.06.2012     Sist endret 09.04.2014
Foto: Illustrasjon

Det nordiske samarbeidet på matområdet er organisert under nordisk ministerråd for fiskeri, jord- og skogbruk og næringsmidler (MR-FJSL). Ministermøte arrangeres en gang årlig.

EK – FJLS (Levnedsmidler) er en av embetsmannskomiteene under MR-FJLS. Komiteen møtes 2 ganger i året.

Arbeidsgruppene i disse komiteene består av 10-12 personer, vanligvis 2 fra hvert land. Arbeidsgruppene møter 2 ganger i året med informasjon om siste nytt, diskusjon av prosjekter, internasjonale spørsmål og nye forslag til prosjekter. Arbeidsgruppene behandler også prosjektsøknader.

Under arbeidsgruppene er det etablert nettverk på spesielle områder, som møtes ved behov for å diskutere aktuelle problemstillinger og dele erfaringer.

EK-FJLS (Levnedsmidler) støtter Nordisk metodikkkommitee for næringsmiddelanalyser (NMKL) økonomisk i form av driftsmidler til sekretariat.

Nærmere opplysninger det nordiske samarbeidet finne du på http://www.norden.org/no

Opplysninger om  samarbeidet under EK FJLS (Levnedsmidler) finner du på:

http://www.norden.org/no/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-fiskeri-jordbruk-naeringsmidler-og-skogbruk-mr-fjls

 

Fant du det du lette etter?