Kunngjøring

Ny regulering av BHT og UV - filteret HAA299 samt endringer i reguleringen av UV - filteret homosalat, fargestoffet Acid Yellow 3 og resorcinol i kosmetikk og kroppspleieprodukter

Publisert 12.05.2023     Sist endret 12.05.2023

BHT og UV - filteret HAA299 reguleres for bruk i kosmetiske produkter. Bruken av UV - filteret homosalat begrenses til ansiktsprodukter samt endring av tillatt grenseverdi. I tillegg er det endringer i tillatt konsentrasjon av fargestoffet Acid Yellow 3 samt endringer i merkekravene for resorcinol.

Regulering av BHT

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som regulerer tilsetning av stoffet BHT (butylhydroxytoluen (Butylated Hydroxytoluene)) i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Dette stoffet er ikke tidligere regulert for bruk i denne type produkter.

Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

BHT tillates for bruk i kosmetiske produkter opp til en maksimal konsentrasjon på 0,001% i munnskyllevann, maksimal konsentrasjon på 0,1 % i tannpasta og maksimal konsentrasjon på 0,8 % i andre produkter som blir værende på huden («leave on») eller skylles av «rinse off»).

Regulering av UV - filteret HAA299

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som regulerer tilsetning av UV-filteret HAA299 (bis- (diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine) i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Dette stoffet er ikke tidligere regulert for bruk i denne type produkter.

Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

HAA299 tillates for bruk i kosmetiske produkter opp til en maksimal konsentrasjon (som UV-filter) på 10 %. Maksimumskonsentrasjonen av HAA299 (ikkenano – og nanoform) skal ikke overskride 10 % i et kosmetisk produkt.

Maksimalt tillatt konsentrasjon av HAA299 på nanoform (renhet minst lik eller større enn 97 %, median partikkelstørrelse mhp partikkelantall lik eller større enn 50 nm). HAA299 (nano) vil ikke være tillatt for bruk i produkter som kan forårsake eksponering av lungene via innånding.

Reguleringen for bruk av UV-filteret homosalat

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som endrer reguleringen av UV-filteret homosalat i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Homosalat er per i dag tillatt som UV-filter i kosmetiske produkter og oppført under hhv. post 3 i vedlegg VI til kosmetikkforordningen/forskriften.

Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Endringene er som følger:

  • Det vil kun være tillatt å bruke homosalat i ansiktsprodukter i form av krem og pumpesprayprodukter
  • Maksimalt tillatt konsentrasjon av homosalat endres fra 10 % til 7,34 % i ansiktsprodukter

Reguleringen for bruk av fargestoffet Acid Yellow 3

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som endrer reguleringen av fargestoffet Acid Yellow 3 i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Acid Yellow 3 er per i dag tillatt for bruk som fargestoff og oppført under hhv. post 82 i vedlegg IV til kosmetikkforordningen/forskriften.

Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Endringene er som følger:

  • Maksimalt tillatt konsentrasjon av Acid Yellow 3 på 0,5 % i ikke-oksidative hårfargeprodukter.

Reguleringen for bruk av resorcinol

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som endrer kravene til merking for kosmetikk og kroppspleieprodukter som inneholder resorcinol. Stoffet resorcinol er per i dag ført opp under post 22 i vedlegg III til kosmetikkforordningen/forskriften.

Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Endringene er som følger:

  • Teksten for advarselsmerking endres fra «må ikke brukes til farging av øyevipper og øyenbryn» til «må ikke brukes til farging av øyevipper».
     

Endringene ble fastsatt av Mattilsynet 02.05.2023 og er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Se også regelverksprosessen: Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for BHT og UV-filteret HAA299 samt endringer i reguleringen av UV-filteret homosalat, fargestoffet Acid Yellow 3 og resorcinol i kosmetikk

Fant du det du lette etter?