Regelverksprosess

Nye regler for kontroll med økologisk produksjon og nye regler knyttet til import av økologiske produkter fra tredjeland

Publisert 10.10.2023     Sist endret 10.10.2023

Nye EU-forordninger skal gjøres gjeldende i Norge, og endringene blir tatt inn i forskrift av 11. juni 2022 nr. 1171 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften). Disse endringene omfatter nye regler for kontroll med økologisk produksjon, og nye regler knyttet til import av økologiske produkter fra tredjeland.

Nye regler for kontroll med økologisk produksjon:

  • Nytt rapporteringsskjema som myndighetene skal fylle ut for å dokumentere resultatene av undersøkelsesprosessen og tiltak de har gjennomført ved funn av ikke-godkjente produkter og substanser i økologiske produkter (forordning (EU) 2023/1195)

Nye regler knyttet til import av økologiske produkter fra tredjeland

  • Endring og korrigering av lister over anerkjente tredjeland og ekvivalente kontrollorgan med ansvar for kontroll av økologiske virksomheter og produkter i tredjeland (forordning (EU) 2023/1202)
  • Nye regler for prosedyre om å bli anerkjente som kontrollmyndigheter med ansvar for kontroll av økologiske virksomheter og produkter i tredjeland (forordning (EU) 2023/1686)

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsaktene forordning (EU) 2023/1195, forordning (EU) 2023/1202 og forordning (EU) 2023/1686 er vedtatt i EU henholdsvis 20.06.2023, 21.06.2023 og 30.06.2023.

 
 
Klarering høringsdokumenter

Mattilsynet sender den 14.08.2023 utkast til høringsdokumenter til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet for klarering før høring, og ble klarert henholdsvis 23.08.2023 og 29.09.2023.

 
 
Høring

Mattilsynet sender utkast til nye regler for tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon, krav til elektronisk signering av sertifikater og nye regler knyttet til import på høring.

 

Høringsfrist: 05.12.2023
 

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud seniorrådgiver Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer.