Regelverksprosess

Nytt regelverk om offentlig kontroll av sjøgående fartøy som transporterer levende dyr

Publisert 08.05.2023     Sist endret 08.05.2023

EU har fastsatt to nye forordninger om offentlige myndigheters godkjenning og kontroll av sjøgående fartøy som transporterer hestedyr og klauvdyr. Velferden til dyrene som transporteres er fortsatt regulert gjennom forskrift om næringsmessig transport av dyr. Kravene som stilles til gjennomføringen av selve transporten eller til transportør og transportmiddel som benyttes, er uendret.

Per i dag benyttes ikke sjøgående fartøy til transport av hestedyr eller klauvdyr i Norge.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å gjennomføre begge rettsakter i norsk rett.

De nye rettsaktene skal sikre at kontrollen med etterlevelse av dyrevelferdsregelverket er enhetlig i hele EØS-området. En database opprettes i EU for at informasjonen om kontrollene er tilgjengelig for myndighetene i alle land i EØS-området. Dette fordi fartøyene vil transportere dyr mellom forskjellige land i EØS-området eller mellom land i EØS-området og tredje land.

For å sikre at også fartøyets sjødyktighet vurderes, skal kontrollene foretas av veterinær og skipsekspert i lag. Dermed vil inspektørene ha kompetanse til å vurdere både det skipstekniske og det dyrevelferdsmessige aspekt.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Høringsfrist 20.06.2023
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjøfartsdirektoratet 30.06.2023

Oversendelse LMD

 

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjøfartsdirektoratet 30.06.2023

Fastsettelse og publisering av forskriften

 

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjøfartsdirektoratet 30.06.2023

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bente Bergersen Seniorrådgiver Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon dyrevelferd Tlf.: 22 77 92 52