Offentlig journal og innsyn

Publisert 28.01.2013     Sist endret 14.03.2019

Offentlig journal midlertidig utilgjengelig

Offentlig journal for Mattilsynet vil være midlertidig utilgjengelig fra og med tirsdag 23. april, og fram til midten av uke 18. Offentlig journal for uke 15, 16 og 17 blir publisert i uke 18. Vi beklager de ulemper dette evt. medfører.

 

Mattilsynets offentlige journal er tilgjengelig via www.einnsyn.no. Her kan du også bestille innsyn.

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste som statlige virksomheter bruker til å publisere egne postjournaler på internett. Her kan du søke etter dokumenter som er mottatt, sendt eller opprettet av Mattilsynet, samt bestille innsyn. Mattilsynet har levert postjournaler til eInnsyn siden april 2018.

Mattilsynet har en egen arkivdel for personalmapper. Denne publiseres ikke på eInnsyn.

Eldre postjournaler

Ønsker du innsyn i dokumenter fra før april 2018, kan du sende en e-post til innsynshenvendelser@mattilsynet.no.