Offentlig journal og innsyn

Publisert 28.01.2013     Sist endret 18.04.2018

Offentlig journal
Mattilsynets journal er tilgjengelig via www.einnsyn.no, hvor du også kan bestille innsyn.

Vi gjør oppmerksom på at Mattilsynet har en egen arkivdel for etatens personalmapper. Denne publiseres ikke på offentlig journal.

Dersom du har spørsmål til innholdet i dokumenter du har fått innsyn i, send en e-post til postmottak@mattilsynet.no. Husk å oppgi saksnummer/referanse.

Innsyn og søk i tidligere journaler
Innsyn i tidligere journaler kan bestilles her: innsynshenvendelser@mattilsynet.no

I søket vårt velg «Avansert søk» og huk deretter av boksen «Offentlig journal» for å inkludere den i søket. Søkeresultatet kan deretter avgrenses ved å velge «Offentlig journal» i boksen til høyre i bildet.

Enhetsliste for Mattilsynet viser koden for det enkelte kontor (enhet).

 

Offentlig journal for perioden august 2017–april 2018 ligger tilgjengelig her:

Hovedkontoret

Region Midt

Region Nord

Region Stor-Oslo

Region Sør-Vest

Region Øst