Offentlig journal og innsyn

Publisert 28.01.2013     Sist endret 02.02.2018

Offentlig journal
Offentlig journal legges ut på denne siden hver onsdag, og viser forrige ukes journalførte dokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at Mattilsynet har egen arkivdel for etatens personalmapper. Denne publiseres ikke på offentlig journal.

Søk i offentlig journal
I søket vårt velg «Avansert» og huk deretter av for «Offentlig journal» for å inkludere den i søket. Søkeresultatet kan deretter avgrenses ved å velge Offentlig journal til høyre i bildet.

Enhetsliste for Mattilsynet viser koden for det enkelte kontor (enhet).

Innsyn
Krav om innsyn kan sendes på e-post til innsynshenvendelser@mattilsynet.no. Dersom du har spørsmål til innholdet i dokumenter du har fått innsyn i, send en e-post til postmottak@mattilsynet.no. Husk å oppgi saksnummer/referanse.

Regioner:

Hovedkontoret

Region Midt

Region Nord

Region Stor-Oslo

Region Sør-Vest

Region Øst