Økologi

Publisert 15.02.2021     Sist endret 15.02.2021

Formålet med økologiregelverket er å sikre at landbruksprodukter, akvakulturprodukter og næringsmidler som markedsføres som økologiske skal overholde kravene til økologisk produksjon. Regelverket skal også ivareta miljøvennlig produksjon og sikre en redelig omsetning.

Mattilsynet har det overordnede ansvaret for regelverket knyttet til produksjon, foredling, lagring, import og omsetning av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler i Norge. Myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak i henhold til økologiregelverket har Mattilsynet i hovedsak delegert til Debio.

Virksomheter som produserer, bearbeider, distribuerer, importerer eller omsetter økologiske landbruks- eller akvakulturprodukter er ansvarlige for å følge økologiregelverket. Slike virksomheter er også sertifiseringspliktige i Debios kontrollordning. Du finner oversikt over godkjente økologiske produkter og produsenter i Debios database.

Mattilsynet har ansvaret for å definere rammene for hvilke virkemidler som skal brukes ved ulike typer avvik etter brudd på økologiregelverket. Se avvikskatalogen på Debios oversikt over økologiregelverket og veiledere.

På noen mindre områder har Mattilsynet selv ansvar for å føre tilsyn. Dette gjelder hovedsakelig tilsyn med import av økologiske produkter fra land utenfor EU/EØS.