Import av økologiske varer

Publisert 17.10.2012     Sist endret 25.01.2022

Alle varepartier av økologiske landbruksvarer og næringsmidler fra land utenfor EØS-området skal kontrolleres ved import.

Felles for både animalske og vegetabilske økologiske produkter er at det kreves et økologisertifikat (certificate of inspection – COI) i tillegg til annen dokumentasjon. Dette sertifikatet skal behandles elektronisk i TRACES. Det er et krav om at importør melder forventet ankomst av varepartiet minimum 24 timer før ankomst, og slik melding kan gjøres i Traces.

Forordning (EF) nr. 1235/2008 angir nærmere bestemmelser om import av økologiske produkter. Økologiske produkter fra tredjeland kan importeres til EØS-området når produktene kommer fra et godkjent tredjeland i henhold til vedlegg III, eller produktene er kontrollert av et kontrollorgan i henhold til spesifikasjonene gitt i vedlegg IV. Produkter fra tredjeland som ikke tilfredsstiller noen av disse kravene kan ikke omsettes med henvisning til økologiske produksjonsmetode. 

Veileder foredling, import og omsetning av økologiske produkter inneholder utfyllende informasjon om foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Økologi Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer