Regelverksprosess

Endringer i regler for import av økologiske produkter fra tredjeland

Publisert 30.06.2020     Sist endret 13.07.2020

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt to nye endringsforordninger.

EU har vedtatt forordningene (EU) 2020/479 og (EU) 2020/786 som endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om regler for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for, og gir nye regler for dokumentasjon som kontrollorganet i tredjeland skal sikre for økologiske varepartier som importeres til EØS-området.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsaktene som endrer regler for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. EU) 2020/479 og (EU) 2020/786 ble vedtatt henholdsvis 01.04.2020 og 15.06.2020.

 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 26.08.2020
Fiskeridirektoratet 07.07.2020
Veterinærinstituttet 20.08.2020
Matmerk 10.08.2020

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender den 22.06.2020 utkast til endringsforskrift og høringsbrev til LMD og NFD for klarering før høring.

 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 26.08.2020
Fiskeridirektoratet 07.07.2020
Veterinærinstituttet 20.08.2020
Matmerk 10.08.2020

Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar den 25.06. og 29.06 klarering av høringsdokumentene fra henholdsvis Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 26.08.2020
Fiskeridirektoratet 07.07.2020
Veterinærinstituttet 20.08.2020
Matmerk 10.08.2020

Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring som gjelder endringer i regler for import av økologiske produkter jf. forordningene EU) 2020/479 og (EU) 2020/ 786.

 

Høringsfrist: 26.08.2020
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 26.08.2020
Fiskeridirektoratet 07.07.2020
Veterinærinstituttet 20.08.2020
Matmerk 10.08.2020

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 26.08.2020
Fiskeridirektoratet 07.07.2020
Veterinærinstituttet 20.08.2020
Matmerk 10.08.2020

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon planter. Tlf: 22 77 91 42