Faktaartikkel

Handel med økologiske produkter mellom Norge og Storbritannia

Publisert 16.12.2020     Sist endret 12.03.2021

Storbritannia er ikke lenger et medlem av EU, og det blir endringer i reglene for handel med Storbritannia.

12.03.2021

NB! Nye datoer for krav til helsesertifikater og grensekontroll

Britiske myndigheter melder nå at de nye helsesertifikatkravene utsettes til 1. oktober 2021. I tillegg utsettes grensekontroll på britisk side til 1. januar 2022.

Mattilsynet oppdaterer informasjonen på denne siden så fort vi vet hva dette betyr for norske eksportører.

Regelverket for import av økologiske produkter blir oppdatert slik at kontrollorgan i Storbritannia blir anerkjente til å sertifisere og kontrollere økologiske virksomheter og produkter. Denne anerkjennelsen gjelder i første omgang frem til 31.12.2021.

Import fra Storbritannia etter 01.01.2021

Ved import av økologiske produkter fra Storbritannia til Norge er det et krav om at varepartier fra 01.01.2021 må ledsages av et elektronisk importsertifikat (certificate of inspection) ved bruk av TRACES NT.

Det er videre et krav om at importør skal melde import av økologiske varepartier minimum 24 timer før ankomst.

Eksport til Storbritannia etter 01.01.2021

Ved eksport av økologiske produkter fra Norge til Storbritannia blir det en overgangsperiode uten særlige tilleggskontroller etter økologiregelverket frem til 1. juli 2021.

Fra 1. juli 2021 blir det imidlertid et krav om at slike varepartier skal ledsages av et spesifikt importsertifikat («GB COI»), og det blir bruk av et annet system enn TRACES NT.

Mer informasjon om eksport

Informasjon fra Storbritannia om deres importregelverk for økologiske produkter finner du på disse lenkene:

Fant du det du lette etter?