Forskrifter

Publisert 15.02.2021     Sist endret 07.06.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften) 11.06.2022 1171

Regelverk og veiledning