Forskrifter

Publisert 15.02.2021     Sist endret 15.02.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (Økologiforskriften) 18.03.2017 355

Regelverk og veiledning