Hvordan skal økologiske husdyr behandles når de er syke?

Publisert 11.12.2012     Sist endret 11.12.2012

Forebygging av sykdom tillegges stor vekt i økologisk produksjon. Når dyr likevel blir syke skal de behandles omgående, og valg av behandlingsform bør skje i samråd med veterinær.

Fytoterapeutiske produkter, homeopatiske produkter og mikronæringsstoffer skal brukes fremfor allopatiske veterinærlegemidler eller kjemisk framstilt antibiotika, forutsatt at produktene har en effektiv virkning på den tilstanden og dyrearten behandlingen er beregnet på.

Vaksinering og parasittbehandling er tillatt i økologisk produksjon. Bruk av kjemiske eller syntetiske veterinærpreparater til forebyggende behandling er forbudt. Likeledes legemidler/preparater beregnet på å fremme vekst eller produksjon.

Fant du det du lette etter?