Kan kompost produsert fra animaliebiprodukter brukes som gjødsel i økologisk produksjon?

Publisert 24.03.2015     Sist endret 06.05.2019

Ja, dersom komposten tilfredsstiller kravene til innhold av tungmetaller,  utgangsmateriale og prosesskrav.

EU vedtok i mars 2014 en endring av økologiregelverket som åpner for bruk av flere animalske biprodukter som gjødselvare i økologisk produksjon. Råvarene må kunne kategoriseres i kategori 3 i regelverket for animalske biprodukter, og anlegget må være godkjent for behandling av animalske biprodukter.

I utgangspunktet gjelder denne regelverksendringen i EU  kun for bruk av biorest. Det stilles flere krav til hva bioresten kan produseres av, og hvordan prosessen skal foregå. Mattilsynet har kommet til at kompost som tilfredsstiller de samme kravene i regelverket til råvarer og til produksjonsprosessen, også kan tillates brukt i økologisk produksjon.

Som tidligere må alle gjødselvarer være registrert i Mattilsynets skjematjeneste før de kan omsettes.

Fant du det du lette etter?