Spørsmål og svar

Når skal økologiske dyr være ute?

Publisert 11.12.2012     Sist endret 11.12.20212

Planteetende dyr skal ha tilgang på beite når forholdene tillater det.

Dyra bør også ha tilgang til uteareal utenom beitesesongen, og luftegården bør være utformet slik at lufting kan skje året rundt. Vær- og føreforhold, husdyrrase og alder avgjør hvor ofte dyr kan slippes ut utenom beite­sesongen. Tilgang til luftegård om vinteren er ikke påkrevd for småfe og storfe i løsdrift.  

For oppbundne storfe er det spesielle krav. Forutsetninger for storfe skal kunne stå oppbundet er at:

  1. det er etablert luftegård, slik at dyrene kan luftes også utenom beitesesongen
  2. lufting i utgangspunktet praktiseres daglig, men minimum 2 ganger per uke for alle dyr.

Fjørfe skal ha tilgang til en utendørs luftegård når værforholdene tillater det, og ha slik tilgang i minst en tredel av livet sitt. Griser skal også ha tilgang til utendørsarealer.

Fant du det du lette etter?