Ny økologiforskrift og oppdaterte veiledere fra 18. mars

Publisert 18.07.2017     Sist endret 18.07.2017

Oppdatert EU-regelverk for økologisk produksjon ble gjeldende i Norge fra 18. mars 2017. Det er viktig at norske økologiske produsenter gjør nødvendige tilpasninger for å oppfylle de nye kravene.

  • Det nye regelverket sikrer like konkurransevilkår for norske virksomheter, og dermed bedre grunnlag for handel med økologiske produkter. Det vil også fremme klarere regelverksrammer og mer forutsigbarhet for de økologiske produsentene.
  • Ny økologiforskrift er fastsatt og Mattilsynet har oppdatert veilederne på økologiområdet. Debio kan kontaktes dersom det skulle være spesielle problemstillinger.

Mattilsynet har på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hørt EU-regelverket løpende siden 2010. De fleste av endringene er derfor allerede godt kjent.

Les mer:

Dette er de viktige endringene i økologiregelverket

Veileder økologisk landbruk

Veileder foredling, import og omsetning av økologiske produkter

Pressemelding: Nytt regelverk for økologisk produksjon

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910