Regelverksprosess

Nye regler for kontroll med økologisk produksjon, positivlister over produkter og substanser, samt regler for økologisk heterogent planteformeringsmateriale og merking av økologiske produkter

Publisert 13.10.2021     Sist endret 09.05.2023

Forordning (EU) 2018/848 gir et nytt regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, og opphever samtidig rådsforordning (EF) nr. 834/2007. Regelverket skal tre i kraft i EU 1. januar 2022, og fastsetter overordnede krav til økologisk produksjon og merking av økologiske landbruks- og akvakulturprodukter, og inneholder i tillegg enkelte detaljerte produksjonsregler. Det er utformet utfyllende regelverk for kontroll med økologisk produksjon, positivlister over produkter og substanser, samt regler for økologisk heterogent planteformeringsmateriale og merking av økologiske produkter som skal bli gjeldende i EU på samme tidspunkt fra 1.1.2022.

Dette omfatter nye regler for følgende områder i økologisk produksjon:

  • Regler for området kontroll av økologiske virksomheter, oppfølging av avvik og funn av ikke-tillatte stoffer i økologiske produkter (jf. forordning (EU) 2021/279)
  • Regler for offentlig kontroll av dokumentasjon hos økologiske virksomheter og grupper av virksomheter (jf. forordning (EU) 2021/771)
  • Regler for grupper av økologiske virksomheter ("gruppesertifisering") (jf. forordning (EU) 2021/715)
  • Regler for utforming av et økologisertifikat i EØS-området. Økologisertifikatet viser en oversikt over hvilke aktiviteter den økologiske virksomheten har godkjenning for (jf. forordning (EU) 2021/1006)
  • Regler for merking av produkter, fôr- og engfrøblandinger (jf. forordning (EU) 2021/642)
  • Regler for dyrkingsmetode for økologiske spirer, karse, skudd, fôr til visse akvakulturdyr og parasittbehandling i økologisk akvakulturproduksjon (jf. forordning (EU) 2021/642)
  • Regler for produksjon og markedsføring av økologisk heterogent planteformeringsmateriale (jf. forordning (EU) 2021/642)
  • Videreføring og endring i positivlister over godkjente produkter og stoffer til bruk i økologisk produksjon (jf. forordning (EU) 2021/642)

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsaktene ble vedtatt i EU i 2021 og skal gjelde fra 1.1.2022 i EU

 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskeridirektoratet 02.12.2021
Debio 06.01.2022
NORSØK 05.01.2022

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender den 03.09.2021 utkast til høringsdokumenter til LMD og NFD for klarering før høring.

 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskeridirektoratet 02.12.2021
Debio 06.01.2022
NORSØK 05.01.2022

Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar den 22.11. og 25.11. klarering av høringsdokumentene fra henholdsvis Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

November 2021 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskeridirektoratet 02.12.2021
Debio 06.01.2022
NORSØK 05.01.2022

Høring

Mattilsynet sender nye regler for økologisk produksjon som omhandler kontroll, merking, positivlister og heterogent planteformeringsmateriale på høring.

 

Høringsfrist 06.01.2022
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskeridirektoratet 02.12.2021
Debio 06.01.2022
NORSØK 05.01.2022

Regelverksendringen blir gyldig i Norge
 
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskeridirektoratet 02.12.2021
Debio 06.01.2022
NORSØK 05.01.2022

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, telefon 22 77 91 42