Nye regler for produksjon og bruk av småplanter i økologisk produksjon, og regler for midlertidig unntak for bruk av ikke-økologiske protein fôrmidler til svin og fjørfe

Publisert 09.08.2022     Sist endret 22.08.2022

To nye EU-forordninger skal gjøres gjeldende i Norge, og endrer forskrift av 11. juni 2022 nr. 1171 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften).

Det blir nye regler for produksjon og bruk av ikke-økologiske, karens og økologiske småplanter i økologisk produksjon (forordning (EU) 2022/474). Nye regler innebærer en presisering og klargjøring av regler for bruk av småplanter i økologisk produksjon, og nye regler er i hovedsak i henhold til gjeldende praksis for produksjon og bruk av småplanter hos norske økologiske virksomheter.

Det blir nye regler og midlertidig unntak og mulighet for økologiske fôrvirksomheter om å få innvilget tillatelse til å bruke inntil 5% ikke-økologiske protein fôrmidler i fôr til voksne svin og fjørfe (C(2022)4275). En forutsetning for en slik tillatelse er at økologiske virksomheter kan dokumentere mangel på økologiske protein fôrmidler, og at det sannsynliggjøres at dette er med bakgrunn i krigen i Ukraina. Rettsakten er vedtatt av Europa kommisjonen, og er til vurdering i Parlamentet og Rådet. Vil trolig bli publisert i Official Journal i midten av september. 

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsakten om småplanter (forordning (EU) 2022/474) ble vedtatt i EU 17.01.2022. Rettsakten om ikke-økologisk protein i fôr (C(2022)4275) ble vedtatt av EU kommisjonen 27.06.2022 og er til behandling i Rådet og Parlamentet.

 
 
Klarering høringsdokumenter

Mattilsynet sender den 11.07.2022 utkast til høringsdokumenter til Landbruks- og matdepartementet for klarering før høring, og ble klarert den 14.07.2022.

 
 
Høring

 

Høringsfrist: 20.09.2022
 
Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud seniorrådgiver Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer. Telefon: 47 62 42 92