Regelverksprosess

Nye regler for produksjon og unntak i økologisk produksjon

Publisert 20.05.2021     Sist endret 09.05.2023

 

Forordning (EU) 2018/848 gir et nytt regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, og opphever samtidig rådsforordning (EF) nr. 834/2007. Regelverket skal tre i kraft i EU 1. januar 2022, og fastsetter overordnede krav til økologisk produksjon og merking av økologiske landbruks- og akvakulturprodukter, og inneholder i tillegg enkelte detaljerte produksjonsregler. Det er utformet utfyllende regelverk for området produksjonsregler og regler for unntak i økologisk produksjon med begrunnelse i uforutsette særlige hendelser som skal bli gjeldende i EU på samme tidspunkt fra 1.1.2022.

 

Dette omfatter nye regler for følgende områder i økologisk produksjon:

  • Nye produksjonsregler for husdyr, akvakultur og foredling av mat og fôr (jf. forordningene (EU) 2020/464 og (EU) 2020/2042)
  • Regler for unntak i økologisk produksjon med begrunnelse i uforutsette særlige hendelser (jf. forordning (EU) 2020/2146)
  • Regler for bruk av karens og ikke-økologisk planteformeringsmateriale (jf. forordning (EU) 2020/1794)
  • Regler for bruk av såvare til spireproduksjon, fôr til bier, fôr til karnivore fiskearter som laks (jf. forordningene (EU) 2020/427 og (EU) 2021/269)

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsaktene ble vedtatt i EU i 2020 og skal gjelde fra 1.1.2022.

2020 
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Gartnerforbund 23.08.2021
Justis og beredskapsdepartementet 18.08.2021
Fiskeridirektoratet 11.08.2021
Felleskjøpet fôrutvikling 20.08.2021
Norsk Landbruksrådgiving 20.08.2021
Statsforvalteren i Trøndelag 19.08.2021
Debio 18.08.2021
NORSØK 23.07.2021
NNN 07.06.2021
Stiftelsen Norsk Mat 27.05.2021

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender utkast til høringsdokumenter til LMD og NFD for klarering før høring.

 23.03.2021
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Gartnerforbund 23.08.2021
Justis og beredskapsdepartementet 18.08.2021
Fiskeridirektoratet 11.08.2021
Felleskjøpet fôrutvikling 20.08.2021
Norsk Landbruksrådgiving 20.08.2021
Statsforvalteren i Trøndelag 19.08.2021
Debio 18.08.2021
NORSØK 23.07.2021
NNN 07.06.2021
Stiftelsen Norsk Mat 27.05.2021

Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar den 06.04. og 10.05. klarering av høringsdokumentene fra henholdsvis Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

April - mai 2021 
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Gartnerforbund 23.08.2021
Justis og beredskapsdepartementet 18.08.2021
Fiskeridirektoratet 11.08.2021
Felleskjøpet fôrutvikling 20.08.2021
Norsk Landbruksrådgiving 20.08.2021
Statsforvalteren i Trøndelag 19.08.2021
Debio 18.08.2021
NORSØK 23.07.2021
NNN 07.06.2021
Stiftelsen Norsk Mat 27.05.2021

Høring

 

Høringsfrist 20.08.2021
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Gartnerforbund 23.08.2021
Justis og beredskapsdepartementet 18.08.2021
Fiskeridirektoratet 11.08.2021
Felleskjøpet fôrutvikling 20.08.2021
Norsk Landbruksrådgiving 20.08.2021
Statsforvalteren i Trøndelag 19.08.2021
Debio 18.08.2021
NORSØK 23.07.2021
NNN 07.06.2021
Stiftelsen Norsk Mat 27.05.2021

Regelverksendringen blir gyldig i Norge
 
Se innspillene (10)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (10)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Gartnerforbund 23.08.2021
Justis og beredskapsdepartementet 18.08.2021
Fiskeridirektoratet 11.08.2021
Felleskjøpet fôrutvikling 20.08.2021
Norsk Landbruksrådgiving 20.08.2021
Statsforvalteren i Trøndelag 19.08.2021
Debio 18.08.2021
NORSØK 23.07.2021
NNN 07.06.2021
Stiftelsen Norsk Mat 27.05.2021

Fant du det du lette etter?