Regelverksprosess

Nytt økologiregelverk

Publisert 06.01.2020     Sist endret 09.05.2023

Forordning (EU) 2018/848 gir et nytt regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, og opphever samtidig rådsforordning (EF) nr. 834/2007.

Regelverket ble vedtatt 30. mai 2018, og er gjeldende i EU fra 1. januar 2022. Regelverket er under vurdering i EØS/EFTA-statene, og vil bli gjennomført i Norge gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter .

Forordningen fastsetter overordnede krav til økologisk produksjon og merking av økologiske landbruks- og akvakulturprodukter, og inneholder videre enkelte detaljerte produksjonsregler. Økologiregelverket regulerer vilkår for at landbruks- og akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr kan merkes som økologiske. Regelverket stiller krav til produksjon og omsetning av planter, husdyr, akvakulturdyr, næringsmidler og fôr. Den nye forordningen innebærer at regelverkets virkeområde utvides til også å omfatte visse andre produkter med nær tilknytning til landbruket. Økologiregelverket omfatter krav som ivaretar hensynet til forbrukertillit, plantehelse, dyre- og fiskehelse, dyre- og fiskevelferd og miljø.

Det er utformet utfyllende regelverk for hovedområdene produksjonsregler, kontroll og handel med tredjeland som er gjeldende i EU fra 1.1.2022. Det er tidligere sendt ut to høringer om dette nye regelverket. Høringen vi nå sender ut omhandler nye regler for import av økologiske produkter fra tredjeland og nye regler for kontroll med økologisk produksjon. I høringen vedlegges også ny økologiforskrift.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsakten som gjennomfører nytt regelverk for økologisk produksjon jf. forordning (EU) 2018/848 ble vedtatt 30.05.2018, og skal tre i kraft i EU 1.1.2022.

 30.05.2018
Se innspillene (21)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (21)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NORSØK 03.04.2020
Justis- og beredskapsdepartementet 06.04.2020
Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 07.02.2020
Fiskeridirektoratet 03.02.2020
Brønnøysundregistrene 15.04.2020
Fylkesmannen i Innlandet 06.04.2020
Dyrebeskyttelsen Norge 15.04.2020
Veterinærinstituttet 15.04.2020
Norges Bondelag 07.04.2020
NHO Mat og Drikke 06.04.2020
Fylkesmannen i Rogaland 06.04.2020
Felleskjøpet Agri SA 06.04.2020
Norsk Gartnerforbund 06.04.2020
Norsk Landbruksrådgiving 06.04.2020
Økologisk Norge 06.04.2020
Gartnerhallen SA 03.04.2020
TINE SA 03.04.2020
Regelverksutvalget for økologisk produksjon 02.04.2020
Debio 02.04.2020
Fylkesmannen i Trøndelag 27.03.2020
Privat innsender 14.02.2020

Høring

Mattilsynet sender nytt regelverk for økologisk produksjon på høring jf. forordning (EU) 2018/848. Fristen for innspill er utsatt fra 6. april til 15. april.

 

 

Høringsfrist 15.04.2020
Se innspillene (21)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (21)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NORSØK 03.04.2020
Justis- og beredskapsdepartementet 06.04.2020
Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 07.02.2020
Fiskeridirektoratet 03.02.2020
Brønnøysundregistrene 15.04.2020
Fylkesmannen i Innlandet 06.04.2020
Dyrebeskyttelsen Norge 15.04.2020
Veterinærinstituttet 15.04.2020
Norges Bondelag 07.04.2020
NHO Mat og Drikke 06.04.2020
Fylkesmannen i Rogaland 06.04.2020
Felleskjøpet Agri SA 06.04.2020
Norsk Gartnerforbund 06.04.2020
Norsk Landbruksrådgiving 06.04.2020
Økologisk Norge 06.04.2020
Gartnerhallen SA 03.04.2020
TINE SA 03.04.2020
Regelverksutvalget for økologisk produksjon 02.04.2020
Debio 02.04.2020
Fylkesmannen i Trøndelag 27.03.2020
Privat innsender 14.02.2020

Se innspillene (21)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (21)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NORSØK 03.04.2020
Justis- og beredskapsdepartementet 06.04.2020
Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 07.02.2020
Fiskeridirektoratet 03.02.2020
Brønnøysundregistrene 15.04.2020
Fylkesmannen i Innlandet 06.04.2020
Dyrebeskyttelsen Norge 15.04.2020
Veterinærinstituttet 15.04.2020
Norges Bondelag 07.04.2020
NHO Mat og Drikke 06.04.2020
Fylkesmannen i Rogaland 06.04.2020
Felleskjøpet Agri SA 06.04.2020
Norsk Gartnerforbund 06.04.2020
Norsk Landbruksrådgiving 06.04.2020
Økologisk Norge 06.04.2020
Gartnerhallen SA 03.04.2020
TINE SA 03.04.2020
Regelverksutvalget for økologisk produksjon 02.04.2020
Debio 02.04.2020
Fylkesmannen i Trøndelag 27.03.2020
Privat innsender 14.02.2020

Høring

Gå til regelverksprosessen og høringen Nye regler for produksjon og unntak i økologisk produksjon 

Høringsfrist 20.08.2021
Se innspillene (21)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (21)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NORSØK 03.04.2020
Justis- og beredskapsdepartementet 06.04.2020
Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 07.02.2020
Fiskeridirektoratet 03.02.2020
Brønnøysundregistrene 15.04.2020
Fylkesmannen i Innlandet 06.04.2020
Dyrebeskyttelsen Norge 15.04.2020
Veterinærinstituttet 15.04.2020
Norges Bondelag 07.04.2020
NHO Mat og Drikke 06.04.2020
Fylkesmannen i Rogaland 06.04.2020
Felleskjøpet Agri SA 06.04.2020
Norsk Gartnerforbund 06.04.2020
Norsk Landbruksrådgiving 06.04.2020
Økologisk Norge 06.04.2020
Gartnerhallen SA 03.04.2020
TINE SA 03.04.2020
Regelverksutvalget for økologisk produksjon 02.04.2020
Debio 02.04.2020
Fylkesmannen i Trøndelag 27.03.2020
Privat innsender 14.02.2020

Høring
Høringsfrist 04.02.2022 
Se innspillene (21)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (21)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NORSØK 03.04.2020
Justis- og beredskapsdepartementet 06.04.2020
Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 07.02.2020
Fiskeridirektoratet 03.02.2020
Brønnøysundregistrene 15.04.2020
Fylkesmannen i Innlandet 06.04.2020
Dyrebeskyttelsen Norge 15.04.2020
Veterinærinstituttet 15.04.2020
Norges Bondelag 07.04.2020
NHO Mat og Drikke 06.04.2020
Fylkesmannen i Rogaland 06.04.2020
Felleskjøpet Agri SA 06.04.2020
Norsk Gartnerforbund 06.04.2020
Norsk Landbruksrådgiving 06.04.2020
Økologisk Norge 06.04.2020
Gartnerhallen SA 03.04.2020
TINE SA 03.04.2020
Regelverksutvalget for økologisk produksjon 02.04.2020
Debio 02.04.2020
Fylkesmannen i Trøndelag 27.03.2020
Privat innsender 14.02.2020

Regelverksendringen er gyldig i Norge
25. juni 2022 
Se innspillene (21)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (21)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NORSØK 03.04.2020
Justis- og beredskapsdepartementet 06.04.2020
Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 07.02.2020
Fiskeridirektoratet 03.02.2020
Brønnøysundregistrene 15.04.2020
Fylkesmannen i Innlandet 06.04.2020
Dyrebeskyttelsen Norge 15.04.2020
Veterinærinstituttet 15.04.2020
Norges Bondelag 07.04.2020
NHO Mat og Drikke 06.04.2020
Fylkesmannen i Rogaland 06.04.2020
Felleskjøpet Agri SA 06.04.2020
Norsk Gartnerforbund 06.04.2020
Norsk Landbruksrådgiving 06.04.2020
Økologisk Norge 06.04.2020
Gartnerhallen SA 03.04.2020
TINE SA 03.04.2020
Regelverksutvalget for økologisk produksjon 02.04.2020
Debio 02.04.2020
Fylkesmannen i Trøndelag 27.03.2020
Privat innsender 14.02.2020

Fant du det du lette etter?