Økologisk fôr

Publisert 17.10.2012     Sist endret 29.11.2012

Dyr i økologisk produksjon skal ha økologisk produsert fôr tilpasset dyrets behov. Planteetende dyr skal ha tilgang på beite.

Fôr fra egen gård tilpasset dyrets behov

Husdyr skal bli fôret med økologisk fôr som dekker dyras ernæringsmessige behov i ulike stadier i dyrets utvikling.

Fôret skal i størst mulig grad komme fra egen driftsenhet. I mangel av slikt fôr kan fôr fra andre virksomheter som driver økologisk benyttes. Til fjørfe og svin som får en mindre del av fôrrasjonen som grovfôr, blir det i hovedsak benyttet økologisk kraftfôr fra fôrvirksomheter.

Det er et mål å begrense bruken av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer, og det er ikke tillatt å bruke andre stoffer enn de som er listeført i regelverket.

Beite

Fôringen av planteetende dyr skal i størst mulig grad være basert på beitebruk og grovfôr. Dyrene skal ha tilgang på beiter i den grad beiter er tilgjengelig ved ulike årstider. Beitearealet må være tilstrekkelig stort nok til at grasproduksjonen blir opprettholdt på arealet. Grovfôr skal også inngå i det daglige fôret til svin og fjørfe.

Bruk av konvensjonelt fôr i økologisk produksjon

Ved stort avlingstap på grunn av for eksempel ekstremt vær, kan det gis tillatelse til bruk av en viss andel konvensjonelt fôr i en begrenset periode. Søknader om dette skal sendes til Debio og behandles av Mattilsynet.

Veileder B. Utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon inneholder mer detaljert informasjon om fôring i økologisk landbruksproduksjon.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, rådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoretKontaktinformasjon

Øygunn Østhagen, rådgiver, seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret