Økologisk akvakultur

Publisert 17.10.2012     Sist endret 25.01.2022

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften) omfatter også produksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter. EU-regelverket som gjelder for økologisk akvakulturproduksjon er tatt inn i EØS-avtalen og er gjeldende i Norge.

Regelverket omfatter oppdrett av laks, ørret, regnbueørret, røye, gjørs, abbor og torsk, og inneholder også regler for økologisk blåskjelldyrking og tang- og tareproduksjon. Regelverket for økologisk akvakulturproduksjon skal blant annet ivareta forbrukerhensyn og stiller produksjonskrav som må være oppfylt dersom produkter skal merkes som økologiske. Økologiregelverket stiller blant annet strengere krav til miljø, fôr, fiskehelse og fiskevelferd enn det som følger av annet regelverk. 

Mattilsynet har delegert tilsyn med økologisk akvakulturproduksjon til Debio. Dette innebærer krav om fysisk kontrollbesøk minimum èn gang per år for alle økologiske akvakulturvirksomheter.

Mer om økologisk akvakultur

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.mAltinn

Import og eksport

Se import av økologiske varer.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Økologi Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer