Må nettbutikker som lagrer økologiske produkter ha godkjenning fra Debio?

Publisert 04.12.2014     Sist endret 04.12.2014

Ja, dersom du driver en nettbutikk som omsetter økologiske produkter direkte til forbruker og har lagring i forbindelse med virksomheten, skal du være Debio-godkjent.

Om kontrollplikten

I Norge blir all økologisk produksjon, foredling, import og omsetning kontrollert av Debio, etter delegert myndighet fra Mattilsynet. Kravet om registrering og kontroll omfatter også virksomheter som lagrer økologiske produkter, for eksempel grossister og nettutsalg. Virksomheter som lagrer økologiske produkter må derfor ha kontroll med at forholdene under lagring er i samsvar med bestemmelsene for økologisk produksjon. Bakgrunnen for innføring av kontrollplikt for lagringsvirksomheter er behovet for å kunne spore økologiske produkter gjennom hele omsetningskjeden.

Nettbutikk med direkte utsalg til forbruker

Du kan tilknytte deg kontrollordningen på Debios hjemmeside www.debio.no, og her finner du også mer informasjon om kontrollordningen. Er du i tvil om din virksomhet er omfattet av ordningen kan du ta kontakt med Debio for veiledning. Selve nettutsalget er i utgangspunktet ikke kontrollpliktig, men lagringen av produktene faller inn under kontrollordningen. Dette gjelder også dersom virksomheten setter bort lagringen til en annen virksomhet. Kontrollen knyttes til det stedet hvor varene fysisk oppbevares. 

Grossistvirksomhet

Dersom du driver nettbutikk med grossistvirksomhet er du pliktig til å ha en godkjenning fra Debio, uavhengig av om du lagrer produktene selv eller setter bort lagringen til andre.

Veiledning om regelverket

Før du kan markedsføre eller omsette økologiske produkter må kravene i (økologiforskriften) være oppfylt. Til økologiforskriften er det utarbeidet veiledere (A, B og C) som gir opplysninger om hvilke krav som stilles til produksjon, foredling, lagring, import og omsetning av økologiske landbruksprodukter, næringsmidler og fôrvarer.

Lagring av økologiske produkter omtales spesielt i veileder A.

- I kapittel 5 gis det en generell beskrivelse av den økologiske kontrollordningen.

- I kapittel 6 finner du generelle retningslinjer for produksjon, merking og omsetning av økologiske produkter.

- I avsnitt 6.5 er det opplysninger om hvilke krav som stilles til lagring av økologiske produkter.

- Veileder C gir utfyllende informasjon om forutsetningene for foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer. Det stilles noen krav til regnskap og lagerbeholdning, som du vil finne mer opplysninger om i veileder C, kapittel 4.

Veileder B. Utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon

Veileder C. Utfyllende informasjon om foredling, lagring, import og omsetning av økologiske næringsmidler og fôrvarer 

Fant du det du lette etter?