Oppdatering av unionslisten over ny mat (februar 2023)

Publisert 20.02.2023     Sist endret 23.06.2023

EU har vedtatt 15 nye forordninger som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat:

EUs forordning om ny mat (forordning (EU) 2015/2283) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat (ny mat-forskriften). De nye reglene begynte å gjelde både i Norge og EU fra 1. januar 2018.

EU-kommisjonen fastsatte i forordning (EU) 2017/2470 en første versjon av unionslisten over ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97). Unionslisten over ny mat er gjennomført i ny mat-forskriften. Unionslisten over ny mat kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

EU har vedtatt 15 nye forordninger som endrer forordning (EU) 2017/2470 om unionslisten over ny mat:

 • Forordning (EU) 2022/965 – godkjenner kjerner fra den spiselige sort av Jatropha curcas L.
 • Forordning /EU) 2022/966 – godkjenner endringer i bruksvilkårene, de spesifikke merkekravene og spesifikasjonene for olje fra Calanus finmarchicus
 • Forordning (EU) 2022/1160 – godkjenner vilkår for bruk og spesifikasjonen til næringsmiddelet nikotinamidribosidklorid
 • Forordning (EU) 2022/1365 – godkjenner endringer i bruksvilkårene for DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp
 • Forordning (EU) 2022/1381 – godkjenner endringer i bruksbetingelsene for galakto-oligosakkarid
 • Forordning (EU) 2022/961 – godkjenner tetrahydrokurkuminoider
 • Forordning (EU) 2022/2534 – godkjenner beta-laktoglobulin fra kumelk
 • Forordning (EU) 2022/2535 – godkjenner mycelpulver fra soppen Antrodia camphorata
 • Forordning (EU) 2023/4 – godkjenner vitamin D2 sopp-pulver
 • Forordning (EU) 2023/5 – godkjenner delvis avfettede hussirisser (Acheta domesticus)
 • Forordning (EU) 2023/6 – godkjenner erte- og risprotein fermentert ved hjelp av mycelet fra Shiitake (Lentilula edodes)
 • Forordning (EU) 2023/7 – godkjenner lakto-N-tetraose (LNT)
 • Forordning (EU) 2023/52 – godkjenner 3-fukosyllaktose produsert ved mikrobiell fermentering ved bruk av den genetisk modifiserte stammen BL21 (DE3) av Escherichia coli
 • Forordning (EU) 2023/58 – godkjenner fryste, tørkede og pulverformer av larver av Alphitobius diaperinus (liten melbille)
 • Forordning (EU) 2023/65 – korrigerer unionslisten over ny mat

Nedenfor beskrives gangen i arbeidet med å gjennomføre forordningene ovenfor i norsk rett. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 10.03.2023
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordning (EU) 2022/961 i EØS-avtalen.

 17.03.2023
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningen (EU) 2022/961 i norsk rett.
 

Forskrift 20. mars 2023 nr. 371 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no

 

 20.03.2023
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

Erstatte den nåværende teksten med følgende tekst : EØS-komiteen vedtok å innlemme forordningene (EU) 2022/965, (EU) 2022/966, (EU) 2022/1160, (EU) 2022/1365 og (EU) 2022/1381 i EØS-avtalen.

 13.06.2023
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften gjennomfører forordningene (EU) 2022/965, (EU) 2022/966, (EU) 2022/1160, (EU) 2022/1365 og (EU) 2022/1381 i norsk rett.

Forskrift 14. juni 2023 nr. 927 om endring i forskrift om ny mat er kunngjort på lovdata.no.

 14.06.2023
Vedtakelse i EØS-komiteen

Forordningene (EU) 2022/2534, (EU) 2022/2535, (EU) 2023/4, (EU) 2023/5, (EU) 2023/6, (EU) 2023/7, (EU) 2023/52, (EU) 2023/58 og (EU) 2023/65 må vedtas i EØS-komiteen før de kan innlemmes i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat

Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av endringsforskriften

Mattilsynet fastsetter forskrift om endring i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. Endringsforskriften kunngjøres på lovdata.no. Det vil legges en lenke her

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret. Tlf.: 22 77 87 27