Rapport

Overvåkningsprogrammet for MRSA hos norske griser i 2018

Publisert 13.03.2019     Sist endret 02.05.2019

Innsatsen som gjøres for å forhindre MRSA i norske svinebesetninger, har effekt. I hele 2018 ble det ikke påvist noen positive besetninger i overvåkningsprogrammet for MRSA hos svin. Vi må imidlertid være forberedt på at nye smittetilfeller vil inntreffe.

Hva undersøkte vi:

716 norske svinebesetninger. Blant disse var det 86 avlsbesetninger, 12 nav i purkeringer og 19 av de aller største smågrisproduserende eller kombinerte besetningene i landet. De resterende 599 var slaktegrisbesetninger.

Tidsrom:

Januar til desember 2018

Hva lette vi etter:

Vi så etter MRSA-bakterier hos dyr og på miljø rundt dyrene, for eksempel vinduer, drikkenipler og redskaper.

Hva fant vi:

Det ble ikke funnet MRSA-bakterier i noen av de 716 svinebesetningene det ble tatt prøver i.

 

Fant du det du lette etter?