Regelverksutvikling

Publisert 15.02.2021     Sist endret 09.05.2022

Mattilsynet arbeider kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nytt regelverk.

Det meste av regelverket bygger på rettsakter som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen. På disse sidene finner du informasjon om regelverk som er under arbeid, helt fra forslagsstadiet og fram til regelverket blir gjeldende. Informasjon om haste- og soneforskrifter finner du under “gjeldende regelverk” på relevante temasider.

Mattilsynet ønsker å utvikle et hensiktsmessig og brukervennlig regelverk. Vi ønsker innspill fra våre interessenter i regelverksprosessen, gjerne på et tidlig stadium da muligheten til å påvirke er størst.

Slik er gangen i regelverksarbeidet

  • Regelverksarbeidet settes i gang
  • Møter
  • Innspill
  • Eventuelt nye møter
  • Ved behov bestilles en risikovurdering
  • Forskriftsutkast utarbeides og sendes på høring
  • Høringssvar gjennomgås
  • Forskriften fastsettes og blir gjeldende

Alle aktive regelverksprosesser