Endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften)

Publisert 26.02.2013     Sist endret 27.06.2018

I forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften) finnes det en liste – tabell 1  som viser hvilke legemidler som kan brukes til matproduserende dyr, og hvor store restmengder av de ulike legemidlene som er tillatt i fett, lever, nyre osv. fra ulike dyrearter. Listen endres stadig.

Av og til kommer nye legemidler på listen. Oftere gjelder endringene legemidler som allerede finnes på listen, som f. eks at et legemiddel får MRL for flere dyrearter enn før. Dette medfører at legemiddelprodusenten kan markedsføre legemidlet også for de nye artene. Det medfører også som regel kortere tilbakeholdelsestid ved slakt av dyr fra de nye artene. Det betyr ingenting for bruken av legemiddelet. Så lenge det er tillatt brukt til én matproduserende art, kan det brukes til alle.

Forslagene om endring sendes på seks ukers høring før endringene kan fastsettes. Endringene kan først vedtas i Norge når de er tatt inn i EØS-avtalen. Men før endringene er tatt inn i EØS-avtalen, kommer det i mellomtiden flere endringer som legges ut på høring. Derfor vil Norge alltid henge litt etter EU-landene i å gjennomføre endringene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under. Den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Endringene for fenbendazol, foksim og natriumsalisylat er vedtatt

 

 07.10.2013
Endringene for monensin, diklazuril, eprinomektin, monepantel og prednisolon er vedtatt

 

 12.11.2013
Endring av listen med et nytt legemiddel til behandling av bier er vedtatt

 

 08.04.2014
Endringene for stoffene neomycin, mangankarbonat og diklazuril er vedtatt

 

 17.05.2014
Endringene for butafosfan og kloroform er vedtatt

 

 26.09.2014
Høring: Forslag om endring av listen for lufenuron

Høringsbrev, forskriftsutkast og forordning ligger vedlagt.

 

Høringsfrist 17.12.2014
Høring: Forslag om endring av listen for lasalocid, tulatromysin, eprinomektin, metylprednisolon, gamitromysin og doksysyklin

 

Høringsfrist: 13.04.2015
Høring: Forslag om endring av listen for tulatromysin og bariumselenat

 

 

Høringsfrist: 15.06.2015
Endringen for bariumselenat er vedtatt

 

 29.09.2015
Høring:

Forslag om endring av listen for  almuniumsalysilat,  Klodronsyre (i form av dinatriumsalt), heksaflumuron, og propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt.

 

Høringsfrist: 15.10.2015
Høring:

Forslag om endring av listen for virginiamysin og tylvalosin.

 

Høringsfrist 30.11.2015
Høring:

Forslag om endring av listen for dietylenglykol monoetyleter.

 

 

 06.01.2016
Høring: Forslag om endring av listen for sisapronil

 

Høringsfrist: 07.02.2016
Endringene for virginiamysin og tylvalosin er vedtatt

 

 08.02.2016
Høring: Forslag om endring av listen for "renset halvfast ekstrakt fra Humulus lupulus L. med et innhold av ca. 48 % av betasyrer (som kaliumsalter)"

 

Høringsfrist: 22.04.2016
Endringene for dietylenglykol monoetyleter er vedtatt

 

 23.03.2016
Endringene for sisapronil er vedtatt

 

 02.05.2016
Høring: Forslag om endring av listen for gentamisin og tylvalosin

 

 01.06.2016
Endringene for stoffet for "renset halvfast ekstrakt fra Humulus lupulus L. med et innhold av ca. 48 % av betasyrer (som kaliumsalter)" er fastsatt

 

 06.06.2016
Endringene som gjelder stoffet gentamisin og tylvalosin er vedtatt

 

 08.07.2016
Høring: Forslag om endring av listen for kobberkarbonat, rafoksanid, og eprinomektin

 

 

Høringsfrist 15.07.2016
Høring: Forslag om at hydrokortisonaseponat skal legges inn i lista over tillatte legemidler til produksjonsdyr

 

Høringsfrist: 01.12.2016
Endringene som gjelder kobberkarbonat, rafoksanid, og eprinomektin er vedtatt
 10.02.2018
Endring som gjelder hydrokortisonaseponat er vedtatt
 04.02.2017
Høring: Forslag om endring av listen for monepantel

 

 10.01.2017
Endring av listen for monepantel er vedtatt

 

 20.03.2017
Høring: Forslag om endring av listen for gamitromysin og aluminiumsalisylat basisk

 

 17.02.2017
Endringene om gamitromysin og aluminiumsalisylat, basisk er vedtatt

 

 08.05.2017
Høring: Forslag om endring av listen for fluralaner

 

Høringsfrist: 17.04.2017
Endring av listen for fluralaner er vedtatt

 

Vedtatt: 07.07.2017
Vedtatt: Forslag om endring av listen for Bromelain og Alarelin.

 

 
Høring

Forslag om endring av listen for solventnaphtha, lett aromatisk og fluazuron.

 

Høringsfrist 29.06.2018
 
Høring

Forslag om endring av listen for svineprolaktin og eprinomektin.

Høringsfrist 13.08.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Waleed Ahmed, seniorrådgiver, seksjon fremmedstoffer og EØS, tlf.: 22 77 91 11