Regelverksprosess

Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 05.04.2023)

Publisert 15.02.2023     Sist endret 24.07.2023

Det er forslag til 7 endringer i forskrift for tilsetningsstoffer i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Endringene omhandler;

  • Godkjenning av enzymet endo- 1,4- beta-xyalanase produsert ved hjelp av Komagataella phaffi (ATCC PTA-127053) som avlteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til fjørfe.
  • Godkjenner aminosyren L-arginin produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum (CGMCC 20516) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann til alle dyr.
  • Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanse produsert ved hjelp av Komagataella phaffii (DSM 33574) som avlteknisk tilsetningsstoff (fordøyelses-forbedrende middel) i fôr til alle fjørfe til slakt, egglegging og avl.
  • Godkjenning av riboflavin (vitamin B2) produsert ved hjelp av Bacillus subtilis (KCCM 10445) som ernæringsmessig tilsetningsstoff (vitamin) i fôr og drikkevann til alle dyr.
  • Godkjenner utvidet bruk av et preparat bestående av carcacrol, tymol, D-carcone, metylsalicynat og L-mentol til en rekke fjørfekategorier.
  • Korrigerer feil i forordning (EU) 2022/1493.
  • Korrigerer feil i forordning (EU) 2022/1452.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonens faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av sommeren/høsten 2023.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 05.04.2023
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41