Regelverksprosess

Helsepåstander som avvises EU-kommisjonen

Publisert 03.12.2021     Sist endret 10.12.2021

EU-kommisjonen har lagt frem utkast til fem forordninger som vil avvise ulike helsepåstander.

EU-kommisjonen har mottatt flere søknader fra ulike virksomheter om godkjenning av ulike helsepåstander. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for de ulike søknadene om godkjenning av helsepåstandene. EFSA har i deres vurderinger ikke funnet at det er en sammenheng mellom inntaket av virkestoffene og de ulike helsepåstandenes ordlyd.

Helsepåstandene som de ulike virksomhetene har søkt EU-kommisjonen om godkjenning om, oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og avvises på den bakgrunnen.

Mer informasjon om de ulike helsepåstandene i de ulike forordningene kan leses når høringen blir publisert.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordningene er ennå ikke vedtatt i EU

Utkast til forordningene er under behandling i EU og er ennå ikke fastsatt i EU

Ikke bestemt 
 
Høring

 

Høringsfrist 20.01.2022
 
Vedtakelse i EØS-komitemøte

Forordningene tas inn i EØS-avtalen

Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskrift

 

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50