Regelverksprosess

Høring: Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommune, Vestland og Rogaland

Publisert 20.08.2020     Sist endret 02.10.2020

Mattilsynet fastsatte 18. juni 2020 kontrollområdeforskrift for ILA i Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommune, Vestland og Rogaland fylke etter påvisning av ILA ved lokalitet 17015 Seglberget.

Mattilsynet foreslår nå å foreta en reduksjon av bekjempelsessonens utstrekning i sonens nordlige del i området rundt Eidsvika. Endringen omfatter ingen akvakulturanlegg, og Mattilsynet mener at forslaget til endring ikke vil innebære økt risiko for smittespredning. På bakgrunn av dette vurderer Mattilsynet at endringen er faglig forsvarlig og hensiktsmessig.

For mer informasjon om endringsforslaget vises det til vedlagt høringsbrev.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

Bekjempelsessonens utstrekning reduseres slik at et område rundt Eidsvika i sonens nordlige del tas ut av bekjempelsessonen, og innlemmes i kontrollområdets overvåkingssone.

Frist for innspill: utgangen av torsdag 1. oktober 2020.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 01.10.2020
 
Fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for ILA i Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland, 2. oktober 2020

 

 02.10.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Synnøve Hodneland, Mattilsynet region Sør og Vest, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 89 81
Rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.