Regelverksprosess

Nytt regelverk for åpenhet i risikoanalysen

Publisert 27.11.2020     Sist endret 05.02.2021

Forordning (EU) nr. 2019/1381 om åpenhet i risikoanalysen gjør endringer i EFSAs rutiner for å oppnå bedre kvalitet og styrke pålitelighet for risikovurderinger, mer åpenhet i risikoanalysen, forbedret risikokommunikasjon og bedre styring av EFSA. Forordningen er EØS-relevant, det vil si at den vil bli tatt inn i EØS-avtalen og deretter må det fastsettes en forskrift hvor forordningen gjøres gjeldende som norsk forskrift. Forordningen trer i kraft i EU 27. mars 2021.

De nye bestemmelsene har som mål å:

  • tydeliggjøre og klargjøre bestemmelsene om åpenhet, særlig knyttet til vitenskapelige studier som benyttes som grunnlag for risikovurderinger, f.eks. i forbindelse med søknadsprosesser.
  • øke troverdigheten til de vitenskapelige studiene gjennom å stille krav til objektivitet og uavhengighet til studiene som EFSA vurderer.
  • øke styringen og det vitenskapelige samarbeidet mellom medlemsstatene og samarbeidet/tilknytningen til EFSA (ønske om å ansvarliggjøre medlemsstatene mer for EFSAs risikovurderinger).
  • styrke EFSAs mulighet til å opprettholde et høyt nivå på den vitenskapelige ekspertisen på de ulike fagområdene.
  • utvikle en mer helhetlig og effektiv risikokommunikasjonsstrategi, som involverer EU-Kommisjonen, medlemsstatene og EFSA i hele risikoanalyseprosessen.
  • Sikre mer helhetlighet på alle områder knyttet til EFSA og risikoanalysen. Dette medfører endringer i flere rettsakter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 13.01.2021
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) 13.01.2021
Sjømat Norge 13.01.2021

Fant du det du lette etter?