Revisjon av forskrift om hold av høns og kalkun

Publisert 20.09.2021     Sist endret 19.09.2023

Mattilsynet reviderer enkelte bestemmelser i forskrift om hold av høns og kalkun. Dette gjør vi fordi forskriften er 20 år gammel, og vi har mottatt innspill på at enkelte bestemmelser ikke lenger er godt tilpasset dagens oppdrettssystemer eller fuglerasene som holdes.

I tillegg oppleves noen bestemmelser i Forskrift om hold av høns og kalkun  som uklare, og enkelte bestemmelser i EU-direktivene er ikke korrekt gjennomført i norsk rett.

Vi foreslår også å innføre et nytt krav om å berike levemiljøet til fuglene med eksempelvis plattformer, pappesker, halmballer, torv og lignende. Dette vil være positivt for fuglenes velferd, og vil gi fuglene anledning til å utøve et bredt spekter av atferd som utforsking, aktivitet, lek, hakking, hvile og opphold i høyden.

Det er også forslag om å forskriftsfeste krav til dyrevelferdsprogram for verpehøns samtidig som dyreholderen skal ha en dyrevelferdsplan.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen nedenfor:

Tidslinje for dette arbeidet:

Møte med næringen og dyrevernorganisasjoner

 

 19.11.2019
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nettverk for dyrs frihet 28.10.2022
NOAH - for dyrs rettigheter 21.10.2022
Veterinærinstituttet 20.10.2022
Norges Bondelag og Norsk Fjørfelag 20.10.2022
Dyrevernalliansen 20.10.2022
KLF, Nortura og Animalia 19.10.2022

Mattilsynet har sendt forslag til LMD

 

Juli 2020 
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nettverk for dyrs frihet 28.10.2022
NOAH - for dyrs rettigheter 21.10.2022
Veterinærinstituttet 20.10.2022
Norges Bondelag og Norsk Fjørfelag 20.10.2022
Dyrevernalliansen 20.10.2022
KLF, Nortura og Animalia 19.10.2022

Kontakt med næringen og dyrevernorganisasjoner om to bestemmelser

 

Mars 2021 
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nettverk for dyrs frihet 28.10.2022
NOAH - for dyrs rettigheter 21.10.2022
Veterinærinstituttet 20.10.2022
Norges Bondelag og Norsk Fjørfelag 20.10.2022
Dyrevernalliansen 20.10.2022
KLF, Nortura og Animalia 19.10.2022

Tilbakemelding fra LMD

 

 30.08.2021
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nettverk for dyrs frihet 28.10.2022
NOAH - for dyrs rettigheter 21.10.2022
Veterinærinstituttet 20.10.2022
Norges Bondelag og Norsk Fjørfelag 20.10.2022
Dyrevernalliansen 20.10.2022
KLF, Nortura og Animalia 19.10.2022

Mattilsynet har sendt forslag til LMD

 

 31.08.2021
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nettverk for dyrs frihet 28.10.2022
NOAH - for dyrs rettigheter 21.10.2022
Veterinærinstituttet 20.10.2022
Norges Bondelag og Norsk Fjørfelag 20.10.2022
Dyrevernalliansen 20.10.2022
KLF, Nortura og Animalia 19.10.2022

Klarering for høring

LMD har i brev av 18. juli 2022 klarert at forskriftsutkastet kan sendes på høring.

 18.07.2022
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nettverk for dyrs frihet 28.10.2022
NOAH - for dyrs rettigheter 21.10.2022
Veterinærinstituttet 20.10.2022
Norges Bondelag og Norsk Fjørfelag 20.10.2022
Dyrevernalliansen 20.10.2022
KLF, Nortura og Animalia 19.10.2022

Høring av forskrift om endring av forskrift om hold av høns og kalkun

De foreslåtte endringer av enkelte bestemmelser i fjørfeforskriften sendes på høring.

 

 

 

Høringsfrist 20.10.2022
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nettverk for dyrs frihet 28.10.2022
NOAH - for dyrs rettigheter 21.10.2022
Veterinærinstituttet 20.10.2022
Norges Bondelag og Norsk Fjørfelag 20.10.2022
Dyrevernalliansen 20.10.2022
KLF, Nortura og Animalia 19.10.2022

Mattilsynet vurderer høringssvarene og sender en ny versjon av forslaget til LMD.

 
LMD fastsetter endringsforskriften

 

 
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nettverk for dyrs frihet 28.10.2022
NOAH - for dyrs rettigheter 21.10.2022
Veterinærinstituttet 20.10.2022
Norges Bondelag og Norsk Fjørfelag 20.10.2022
Dyrevernalliansen 20.10.2022
KLF, Nortura og Animalia 19.10.2022

Endringene trer i kraft

 

 
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nettverk for dyrs frihet 28.10.2022
NOAH - for dyrs rettigheter 21.10.2022
Veterinærinstituttet 20.10.2022
Norges Bondelag og Norsk Fjørfelag 20.10.2022
Dyrevernalliansen 20.10.2022
KLF, Nortura og Animalia 19.10.2022

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bente Bergersen Seniorrådgiver Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon dyrevelferd Tlf.: 22 77 92 52