Salg av Prime-produkter bryter regelverket

Publisert 25.05.2023     Sist endret 06.06.2023

Prime Hydration og Prime Energy, har på kort tid blitt svært populære i Norge, særlig blant barn og unge. Mattilsynet mener salg av produktene strider mot norsk regelverk.

Mattilsynet mener salg av disse produktene strider mot norsk regelverk, blant annet på grunn av noen av stoffene de er tilsatt og at de ikke er merket korrekt. Norge har egne regler med bestemmelser og vilkår for tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler unntatt kosttilskudd, og for tilsetning av visse «andre stoffer» til næringsmidler og kosttilskudd. Disse reglene gjelder i tillegg til de reglene som er felles i hele EØS.

Alle som importerer mat- og drikkevarer til landet, må ha gode rutiner og kontroll med at de produktene har et lovlig innhold, og er merket og markedsført i tråd med norsk regelverk. Dersom noen ønsker å importere mat og drikke, er det mange regler å sette seg inn i, og reglene er for eksempel ikke de samme i USA som i Norge.

Hvis det blir gjort endringer i innholdet og merkingen, slik at reglene følges og produktene er trygge, så kan man omsette dette, som alle andre næringsmidler. Alle som selger mat og drikke, har ansvar for at produktene følger regelverket.

I begynnelsen av juni 2023 offentliggjorde flere norske virksomheter at det vil komme varianter av Prime som er tilpasset norsk regelverk.

Prime Hydration

Variantene av Prime Hydration som vi har sett på det norske markedet så langt, er såkalte elektrolyttdrikker. Slike produkter må merkes med at de er beregnet for personer over 18 år. De er ikke tillatt omsatt dersom de markedsføres mot barn og unge.

Produkter som har vært i salg av merket Prime Hydration har et høyt innhold av vitamin A, som de fleste får i tilstrekkelig mengde fra andre matvarer. Et for høyt inntak av vitamin A over lang tid kan medføre leverskade og annen helserisiko.

Vitamin A er tillatt å tilsette i kategorien for elektrolyttdrikker, men da må det fremgå at det er for personer over 18 år. Se forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler (lovdata.no)

Prime Energy

I Norge har vi grenser for hvor mye koffein man kan tilsette i drikker. Flere av Prime Energy-produktene har et betydelig høyere innhold enn det som er tillatt for energidrikker etter Forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler (lovdata.no), som er 32mg/100ml.

For barn og ungdom vil selv et lavt inntak av koffein kunne medføre forbigående atferdsendringer som for eksempel uro, irritabilitet, nervøsitet, angst og søvnproblemer.

Importørens ansvar

Importører av Prime er ansvarlig for at varene de importerer er helsemessig trygge. De skal også ha rutiner og kontroll med at de importerte produktene har et lovlig innhold, og er merket og markedsført i tråd med norsk regelverk. Salg av disse Prime-drikkene er ikke tillatt så lenge de ikke er i tråd med norsk regelverket.

Mattilsynet fører risikobasert tilsyn med virksomheter som importerer, og selger matvarer i Norge, og via norske nettsteder. Hvis Mattilsynet avdekker salg av mat- og drikkevarer som strider mot regelverket, vil vi normalt først ta kontakt med virksomheten og veilede dem om at de ikke har lov å selge produktet. Dersom de ikke retter seg etter dette, kan Mattilsynet fatte vedtak med forbud om å selge produktet.

Produktene fra Prime er tilsatt en rekke forskjellige stoffer. I gitte mengder, er det tillatt å tilsette noen vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til ulike mat- og drikkevarer. Hvis det ikke allerede er tillatt, må virksomhetene søke om dette. Mattilsynet vurderer da om tilsetningen kan medføre helserisiko før det eventuelt gis en tillatelse. Når Mattilsynet gjør en slik vurdering, tas det også hensyn til forbrukernes inntak av disse stoffene fra andre mat- og drikkevarer. I noen tilfeller kan tillatelsene være begrenset til produkter som er beregnet for personer fra og med 18 år.

Produkter som selge fra utenlandske nettsteder kan ikke kontrolleres av Mattilsynet. Mattilsynet kontrollerer norske nettsteder, men disse kan være mer utfordrende å kontrollere enn fysiske butikker. Det er derfor viktig at forbruker tar bevisste valg når man kjøper varer på nett og kjøper fra seriøse nettsteder/aktører.  

Mer om reglene for tilsatte stoffer i maten

Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer

Fant du det du lette etter?