Spørsmål og svar

Skal berikede produkter beregnet for personer over 18 år, merkes med dette?

Publisert 03.05.2023     Sist endret 03.05.2023

Noen av næringsmiddelkategoriene i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler, gjelder bare for produkter beregnet for personer over 18 år.

Næringsmiddelkategorier med bruksvilkår om at de bare skal være beregnet for personer fra og med 18 år er:

 • kosttilskudd
 • elektrolyttdrikker
 • karbohydrat-elektrolyttdrikker som også inneholder protein/fett hvorav innholdet av protein utgjør minst 20 % av energiinnholdet i produktet og energiinnholdet er minst 420 kJ/100 ml (100 kcal/100 ml)
 • vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre porsjonert i mindre drikkeampuller, shots og lignende
 • geler markedsført i enkeltporsjonspakninger

Det er per i dag ikke noe spesifikt krav i næringsmiddelregelverket om at disse produkttypene, når de er tilsatt vitaminer, mineraler og/eller «andre stoffer» i tråd med bestemmelsene i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler, skal merkes med den konkrete teksten «beregnet for personer fra og med 18 år».

Det er likevel et generelt, obligatorisk krav i matinformasjonsforordningen, som sier at «dersom næringsmidler krever særlige oppbevarings- og/eller bruksvilkår, skal disse angis.» På samme måte kreves det «bruksanvisning i de tilfeller der det vil være vanskelig å bruke næringsmidlet på riktig måte dersom en slik bruksanvisning ikke finnes.»

Kosttilskudd og andre produkter med disse bruksvilkårene, må derfor merkes på en måte som sikrer at det bare er personer over 18 år som bruker slike produkter. Det er ikke spesifikke krav til formuleringen av teksten, men det må komme tydelig fram at produktene er til personer fra og med 18 år.

Hjemmel

Matinformasjonsforskriften § 1, jf. Forordning (EU) 2011/1169 om matinformasjon til forbrukerne, artikkel 25, jf. Artikkel 9 nr. 1 bokstav g) og j), jf. forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler § 4, § 9 og § 10, jf. Vedlegg 1. Vitaminer og mineraler som kan tilsettes næringsmidler, unntatt kosttilskudd, jf. kapittel II og Vedlegg 3. Visse «andre stoffer» som kan tilsettes til næringsmidler, herunder kosttilskudd, jf. kapittel III.

Utdypning

Matinformasjonsforordningen, gjennomført i matinformasjonsforskriften § 1, har det prinsippet at obligatoriske opplysninger skal bidra til vern av forbrukerens helse og trygg bruk av næringsmiddelet. Virksomhetene har ansvar for å gi forbrukerne nødvendige opplysninger slik at næringsmidler, herunder kosttilskudd brukes i tråd med bruksbetingelsen om at de skal være beregnet for personer fra og med 18 år.

Generelt

De generelle merkekravene for næringsmidler, inkludert kosttilskudd er gitt i matinformasjonsforskriften som implementerer forordning (EU) 2011/1169 om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforordningen).

 • Artikkel 9 nr. 1 i matinformasjonsforordningen gir en liste over en rekke obligatoriske opplysninger som merkingen skal inneholde.

  Bokstav g) i denne listen gir krav om at det opplyses om særlige vilkår for oppbevaring og bruk, og bokstav j) krever bruksanvisning i de tilfeller der det vil være vanskelig å bruke næringsmidlet på riktig måte dersom en slik bruksanvisning ikke finnes.

Det er i denne bestemmelsen Mattilsynet hjemler kravet om at produkter som bare er beregnet for voksne fra og med 18 år skal merkes på en slik måte at det klart framkommer at dette er produkter til voksne fra og med 18 år.

Spesielt om kosttilskudd

Kosttilskuddforskriften stiller krav om at alle kosttilskudd skal merkes med at de bør oppbevares utilgjengelig for barn. De skal også merkes med anbefalt døgndose, og en advarsel mot å innta mer enn anbefalt døgndose.

 • I forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler gis vilkårene for tilsetningen av visse «andre stoffer» til kosttilskudd i næringsmiddelkategorien «Kosttilskudd beregnet for voksne fra og med 18 år», i Vedlegg 3. Visse «andre stoffer» som kan tilsettes til næringsmidler, herunder kosttilskudd, jf. kapittel III.
 • Kosttilskudd er omfattet av merkebestemmelsene i kosttilskuddforskriften § 6 og § 7.
  Eksplisitte merkekrav for enkelte vitaminer og mineraler er gitt i § 7a) – 7d).
  Det er ikke eksplisitte merkekrav for innhold av visse «andre stoffer».

 Se også:

 • Spesielle merkekrav for koffein som også gjelder kosttilskudd i vedlegg III Næringsmidler med merking som skal omfatte én eller flere tilleggsopplysninger, pkt 4.2.
 • Spesielle merkekrav for enkelte «andre stoffer», gitt i kolonne 3 i vedlegg 3 i forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler.

Les mer om tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer

Fant du det du lette etter?