Tildelingsbrev

Publisert 22.03.2017     Sist endret 13.08.2020

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Teksten er hentet fra Landbruks- og matdepartementet.

Se tildelingsbrevene til Mattilsynet her.

 

 

Fant du det du lette etter?