Tilsyn i bakerier, bryggerier, iskrem- og andre virksomheter som produserer næringsmidler i 2023

Publisert 31.01.2023     Sist endret 31.01.2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med produksjonsvirksomheter innen ulike bransjer eksempelvis bakeri, produksjon av spiseis, virksomheter som mottar viltkjøtt  m.v .

Dette bør dere være forberedt på

Når vi gjennomfører fysisk tilsyn vil vi alltid se på generelle hygienekrav, renhold og vedlikehold av lokalene.  Mattilsynet vil vi også der det er relevant undersøke hvordan virksomhetene sikrer at næringsmidlene er trygge med hensyn til de mikrobiologiske kriteriene.  Næringsmidler kan inneholde mikroorganismer eller toksiner i slike mengder at de kan representere en risiko for at de som spiser maten blir syke. Derfor setter regelverket noen kriterier som virksomheter må overholde for å sikre at næringsmidlene er trygge nok.

Dere må også være forberedt på at vi kan se nærmere på håndtering og lagring av næringsmidler, samt bruk av råvarer og ingredienser. For de som mottar viltkjøtt er mottak av råvarer og erklæring fra kompetent jeger viktig og ha kontroll på. Samt rutiner for å forhindre kryssforurensning

Andre relevante forhold er å kontrollere merking av produktene, spesifikt sikre at alle ingredienser i næringsmidlene er oppgitt og at merking med allergener gir riktig informasjon til forbrukerne. I tillegg vil vi undersøke opprinnelsesmerking. I de virksomhetene der det er relevant vil vi undersøke om tilsetningsstoffet titandioksid benyttes. Tilsetningsstoffet titandioksid (E171) er ikke lenger godkjent og er derfor ulovlig å bruke i næringsmidler

Riktig bruk av matkontaktmaterialer er et annet kontrollpunkt. Er matkontaktmaterialet egnet for kontakt med mat, følges bruksanvisning, sjekker virksomhetene eksempelvis at matkontaktmaterialene kan benyttes til oppvarming av produkter.

Når skal tilsynet gjennomføres

Tilsynet skal gjennomføres hele 2023 og Mattilsynet bruker felles maler ved tilsyn. Dette gjør tilsynet mer enhetlig. Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle produksjonsvirksomheter i landet. Alle bør allikevel være forberedt på tilsyn.

Fant du det du lette etter?