Tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander i 2023

Publisert 24.01.2023     Sist endret 24.01.2023

Som oppfølging av det nasjonale tilsynsprosjektet om bruk av ulovlige påstander om kosttilskudd i 2020, kommer tilsynet med bruk av ernæringspåstander og helsepåstander også i 2023 til å handle spesielt om bruk av medisinske påstander og ulovlige helsepåstander om kosttilskudd.

Dette ser vi etter

Tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander vil i 2023 i stor grad være oppfølging av tilsynsprosjekt om bruk av ulovlige påstander om kosttilskudd som ble gjennomført i 2020.

Vi vil kontrollere både merkingen av de konkrete produktene, men også all annen informasjon om og markedsføring av produktene i brosjyrer, aviser, ukeblad, nettartikler, i blogger, i sosiale media osv.

Dette bør du være forberedt på

  • Har dere sikret at dere ikke bruker medisinske påstander om produktene dere markedsfører og omsetter?
  • •Har dere kontroll på at all bruk av påstander er i tråd med regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander?
  • Bruk av medisinske påstander om kosttilskudd er ulovlig etter bestemmelsene i kosttilskuddforskriften.

Ernærings- og helsepåstandsforskriften gir reglene for frivillig bruk av helsepåstander. Ulovlig bruk av helsepåstander er villedende og kan gi konkurransefortrinn i forhold til produkter som merkes og markedsføres i tråd med bestemmelsene i regelverket. I ytterste konsekvens kan det gi helseskade ved at markedsføringen appellerer til syke personer, som i verste fall kutter ut nødvendige medisiner, eller får uheldige interaksjoner mellom inntak av kosttilskuddet og medisin

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle virksomheter som bruker ernærings- og helsepåstander. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er viktig at dere har gått gjennom rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner