Tilsyn med detaljhandel i 2023

Publisert 23.01.2023     Sist endret 01.02.2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med virksomheter som driver detaljhandel av næringsmidler. Det inkluderer også virksomheter som driver detaljhandel og som samtidig er registrert med næringsmiddelproduksjon for lokal, marginal og begrenset omsetning. Vi legger hovedvekt på kravene om god hygienepraksis i næringsmiddelregelverket og krav som gjelde mikrobiologiske kriterier der det er relevant.

Hovedmålet er å bidra til økt forståelse hos virksomhetene om hva som skal til for å sikre trygg mat til forbrukeren.

Disse virksomhetene får tilsyn

Virksomheter som driver alle former for detaljomsetning, kan få tilsyn. Vi vil prioritere de som har stort utvalg av importerte matvarer, de som selger lettbedervelige matvarer og de som produserer egne varer for salg til andre detaljister.

Dette bør dere være forberedt på

Når vi gjennomfører fysisk tilsyn vil vi alltid se på generelle hygienekrav, renhold og vedlikehold av lokalene. Dere må også være forberedt på at vi kan se nærmere på håndtering og lagring av næringsmidler, samt bruk av råvarer og ingredienser.

Hos detaljister som også produserer varer for salg til andre detaljister, vil vi i tillegg kunne se på hvordan virksomhetene sikrer at næringsmidlene er trygge med hensyn til de mikrobiologiske kriteriene.  Næringsmidler kan inneholde mikroorganismer eller giftstoffer i slike mengder at de kan representere en risiko for at de som spiser maten blir syke. Derfor setter regelverket noen kriterier som virksomheter må overholde for å sikre at næringsmidlene er trygge.

Andre aktuelle forhold å kontrollere hos detaljister som også produserer næringsmidler, er merking av produktene, spesielt at alle ingredienser i næringsmidlene er oppgitt og at merking med allergener gir riktig informasjon til forbrukerne. I de virksomhetene der det er relevant vil vi undersøke om tilsetningsstoffet titandioksid benyttes. Tilsetningsstoffet titandioksid (E171) er ikke lenger godkjent og er derfor ulovlig å bruke i næringsmidler

Riktig bruk av matkontaktmaterialer er et annet kontrollpunkt. Er matkontaktmaterialet egnet for kontakt med mat, følges bruksanvisning, sjekker virksomhetene eksempelvis at matkontaktmaterialene kan benyttes til oppvarming av produkter.

Når skal tilsynet gjennomføres

Tilsynet skal gjennomføres hele 2023.

Risikobasert tilsyn med standardiserte maler

Tilsynet skal være risikobasert, og vi vil se på tilsynshistorikk og eventuelle bekymringsmeldinger ved utvalg av virksomheter. Mattilsynet bruker felles maler ved tilsyn. Dette gjør tilsynet mer enhetlig.

Fant du det du lette etter?