Tilsyn med importører av planter og plantemateriale i 2023

Publisert 01.02.2023     Sist endret 01.02.2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med gjennomføring av mottakskontroll hos importører av planter og plantematerialer. Hovedmålet er å få status og dokumentasjon på importørenes etterlevelse av regelverket for mottakskontroll

Som importør har du ansvar for å kontrollere at dine varer er frie for alvorlige skadegjørere og ellers er i samsvar med norske importkrav. Med handel av sertifikatpliktige varer fra utlandet er det fare for at det følger med alvorlige skadedyr og plantesykdommer som kan gjøre stor skade på norsk natur, landbruk og matproduksjon. Det er derfor viktig at du som importør kan avdekke planteskadegjørere som vi ikke ønsker å få inn i Norge og har gode rutiner for å gjennomføre kontroll av dine varer.

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med gjennomføring av mottakskontroll av en sending. Vi vil gjennomføre fysiske tilsyn hos et utvalg av dere som importerer sertifikatpliktige varer.

Dette bør dere være forberedt på:

Mattilsynet vil ta utgangspunkt i en konkret importsending og gå igjennom dine rutiner for hvordan du kontrollerer sertifikatet og varene.  Det er også relevant å få informasjon om hvilke hjelpemidler eller støtte du bruker i din kontroll.

Noen land har tatt i bruk nye løsninger for sertifikatutstedelse. Mattilsynet vil legge ut egen info om dette. Når vi kommer på tilsyn vil vi se hvordan sertifikatet ser ut og høre hvordan du vurderer dette sertifikatet. Les mer om elektroniske plantesunnhetssertifikater.

Tilsyn vil bli gjennomført fysisk etter at du som importør eller mottakskontrollør har mottakskontrollert sendingen og bekreftet elektronisk at den har ankommet. Mattilsynets veiledere for sertifikatpliktig import beskriver mer om ansvaret for mottakskontroll og hvordan en tilstrekkelig mottakskontroll kan gjennomføres.

Se tilsynsmal for mer detaljer om tilsynet

Aktuelle veiledere finner du her:

Veileder for import av planter og Veileder internkontroll plantehelse. Se også vår samleside med Veiledere for sertifikatpliktig import. Har du behov for en oppfriskning av reglene og hvordan du etterlever de kan du se Opptak av veiledningsmøter for kommersielle importører av planter og plantemateriale 2021 | Mattilsynet

Hvor?Når?Omfang?Hva ser vi spesifikt etter?
Hele landetHele åretEt utvalg av kommersielle importører av planter og plantemateriale.Verifisering av rutiner for gjennomføring av mottakskontroll.
Fant du det du lette etter?