Tilsyn med kantiner og cateringvirksomheter i 2023

Publisert 23.01.2023     Sist endret 23.01.2023

I 2023 vil Mattilsynet gjennomføre revisjoner ved hovedkontorene til noen utvalgte kjeder som driver catering eller kantiner. Vi legger hovedvekt på kravene om god hygienepraksis i næringsmiddelregelverket.

Hovedmålet er å bidra til økt forståelse hos virksomhetene om hva som skal til for å sikre trygg mat til forbrukeren.

Disse virksomhetene får tilsyn

Revisjonene vil bli gjennomført ved hovedkontoret til noen store landsdekkende kjeder som driver catering eller kantiner. Aktuelle kjeder vil bli kontaktet på forhånd for å vurdere om tilsynsformen med kjedetilsyn egner seg.

Dette bør dere være forberedt på

Ved revisjoner vil virksomhetene bli varslet på forhånd. Vi vil ha hovedfokus på generell hygiene og driftsrutiner som virksomhetene har for å sikre trygg mat. Dere må også være forberedt på at vi kan se nærmere på andre deler av næringsmiddelregelverket.

I 2024 planlegger vi for å gjennomføre verifikasjonstilsyn i form av inspeksjoner i et utvalg enkeltvirksomheter innen de aktuelle kjedene. Hovedfokus og tema for verifikasjonstilsynene vil basere seg på resultatene fra revisjonene av kjedenes hovedkontor.

Når skal tilsynet gjennomføres

Organiseringen av arbeidet er under etablering, og aktuelle kjeder vil bli kontaktet senere.

Fant du det du lette etter?