Tilsyn med mat i bensinstasjoner i 2023

Publisert 25.01.2023     Sist endret 25.01.2023

Mattilsynet hadde revisjon ved hovedkontoret hos kjedene Circle K og Shell i 2021. Som en fortsettelse av dette tilsynet vil utvalgte bensinstasjoner i disse kjedene få verifikasjonstilsyn i 2023.

Mattilsynet vil føre tilsyn med hygiene og allergenmerking i ikke ferdigpakket mat i bensinstasjonkjedene Circle K og Shell. Revisjonen ved hovedkontoret i 2021 omfattet kjedenes systemer for hygiene og allergenmerking, mens verifikasjonstilsynene i 2023 er en kontroll på om bensinstasjonene følger rutinene som hovedkontoret har laget.

Dette ser vi etter

Vi ønsker å få oversikt over hygienestatus på bensinstasjoner.

Tilsynet skal i 2023 se på rutinene for de grunnleggende kravene til hygiene som for eksempel renhold, mathåndtering, forurensningsfare, personlig hygiene og opplæring . Det kan også være aktuelt å se på om kravene til allergenmerking av matvarer er fulgt. Vi vil også veilede om akrylamid.

Når skal tilsynet gjennomføres

Verifikasjonstilsynene vil gjennomføres i hele landet i perioden 1. mai til 30. september etter en fastsatt tilsynsmal. Det vil skrives en sluttrapport med oppsummering av verifikasjonstilsynene. Til slutt gjennomføres et sluttmøte med hovedkontorene for kjedene.

Fant du det du lette etter?