Tilsyn med næringsmidler til særskilte grupper i 2023

Publisert 20.01.2023     Sist endret 05.07.2023

Området næringsmidler til særskilte grupper vil i år ha fokus på virksomheter som markedsfører medisinske næringsmidler og morsmelkerstatninger/tilskuddsblandinger.

Det vi ser etter

Medisinske næringsmidler og morsmelkerstatninger/tilskuddsblandinger reguleres under forskrift om næringsmidler til særskilte grupper. Det er i denne forskriften gitt ulike krav til blant annet næringsdeklarasjon, påstander, sammensetting og melding. Produktene skal blant annet oppfylle disse kravene, slik at produktene gir forbrukerne tilstrekkelig og korrekt informasjon.

Tilsynsmalene som vil bli bruk:

Dette bør dere være forberedt på

I tilsynet i 2023 skal vi finne svar på om aktuelle virksomheter er kjent med og etterlever regelverkskrav for noen områder innen området næringsmidler til særskilte grupper etter at nytt regelverk har trådt i kraft.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle virksomheter som produserer eller omsetter medisinske næringsmidler eller morsmelkerstatninger/tilskuddsblandinger. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?