Tilsyn med registreringsmeldinger for gjødselvarer i 2023

Publisert 20.01.2023     Sist endret 20.01.2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med omsetning av gjødselvarer som kan ha en særlig stor helse- og miljørisiko. Det er du som registrerer gjødselvaren for omsetning som har ansvar for at dine gjødselvarer er i tråd med norsk regelverk.

Det er forbudt å omsette eller importere gjødselvare som ikke tilfredsstiller de kvalitetskrav som fremgår av gjødselregelverket. Produktet skal være trygg i bruk, og ikke medføre miljørisiko eller kunne skade eller redusere menneskers, dyrs eller planters helse.

Regelverket som regulerer produksjon og omsetning av gjødselvarer er gitt her:
 Organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier
 Mineralgjødsel og kalk

Dette bør dere være forberedt på

Organiske gjødselvarer, mineralgjødsel og kalk skal registreres hos Mattilsynet før de kan omsettes i Norge. Registreringsmeldingen skal gjøres i Mattilsynets skjematjenester, se Registrering av organiske gjødselvarer. Noen produkter er unntatt registreringsplikt, se liste her: Hvilke gjødselvarer er registreringspliktige? Ta kontakt med Mattilsynet dersom spørsmål om registreringsplikt gjelder ditt produkt eller ikke.

Mattilsynet vil ta utgangspunkt i en konkret registreringsmelding av et nytt gjødselprodukt i 2023. Vi vil be om å få se skriftlig dokumentasjon av hvordan du sikrer at produktet ikke har en miljø- og helserisiko. Slik dokumentasjon kan være f.eks. analysebevis, varedeklarasjon, beskrivelse av hygieniseringsmetode, dokumentasjon på at produktet har en gjødseleffekt om råvarene er ukjent i gjødselsammenheng og dine riskovurderinger av eventuelle miljø- og helsefare.

Vi vil ha særlig fokus på norskproduserte organiske gjødselvarer, jordforbedringsmidler og kalkingsmidler beregnet for yrkesmessig mat- og fôrproduksjon. Tilsynet vil bli utført ved kontroll av skriftlig dokumentasjon og i noen tilfeller fysisk tilsyn med produksjonen av gjødselvaren.

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?
Virksomheter i hele landet som skal omsette nye gjødselvarerHele 2023 Virksomheter som registrerer nye gjødselvarer for omsetning i Norge i 2023. Dokumentasjon som viser at gjødselvarene er trygge i bruk

 

Fant du det du lette etter?