Tilsyn med serveringssteder i 2023

Publisert 23.01.2023     Sist endret 23.01.2023

I tillegg til smilefjestilsynene vil Mattilsynet i 2023 også føre tilsyn med serveringssteder som ikke er med i smilefjesordningen. Vi legger hovedvekt på kravene om god hygienepraksis i næringsmiddelregelverket.

Hovedmålet er å bidra til økt forståelse hos virksomhetene om hva som skal til for å sikre trygg mat til forbrukeren.

Disse virksomhetene får tilsyn

Serveringssteder som ikke er med i smilefjesordningen er for eksempel kantiner, take-away virksomheter, cateringvirksomheter, gatekjøkken og institusjonskjøkken. Vi vil prioritere nye virksomheter og virksomheter hvor det er lang tid siden vi har vært på tilsyn.

Dette bør dere være forberedt på

Når vi gjennomfører fysisk tilsyn vil vi alltid se på generelle hygienekrav, renhold og vedlikehold av lokalene. Dere må også være forberedt på at vi kan se nærmere på håndtering og lagring av næringsmidler, samt bruk av råvarer og ingredienser.

Andre aktuelle forhold å kontrollere er merking av produktene, spesielt at alle ingredienser i næringsmidlene er oppgitt og at merking med allergener gir riktig informasjon til forbrukerne.

Riktig bruk av matkontaktmaterialer er et annet kontrollpunkt. Er matkontaktmaterialet egnet for kontakt med mat, følges bruksanvisning, sjekker virksomhetene eksempelvis at matkontaktmaterialene kan benyttes til oppvarming av produkter.

Når skal tilsynet gjennomføres

Tilsynet skal gjennomføres hele 2023.

Risikobasert tilsyn med standardiserte maler

Tilsynet skal være risikobasert, og vi vil se på tilsynshistorikk og eventuelle bekymringsmeldinger ved utvalg av virksomheter. Mattilsynet bruker felles maler ved tilsyn. Dette gjør tilsynet mer enhetlig.

Fant du det du lette etter?