Tilsyn med sjømateksport i 2023

Publisert 20.01.2023     Sist endret 20.01.2023

Mattilsynet gjennomfører kontroll av eksportparti i forbindelse med innsending av forhåndsmelding og søknad om helsesertifikat for sjømat. Det er også viktig at produsenter og eksportører oppfyller særkravene enkelte land stiller til importert sjømat

Ulike kontrollformer

Kontroll av eksportpartier blir gjennomført som dokumentkontroll, identitetskontroll eller fysisk kontroll.

Kontrollene gjennomføres dersom vi er usikre på om mottatte opplysninger er korrekte, som en stikkprøvekontroll, kampanje eller som oppfølging av tidligere tilsynsresultater.

Kontroll av eksportparti

Kontroll av eksportpartiet ved sertifikatsøknad er for å sjekke samsvar mellom opplysninger i søknaden med mottatt dokumentasjon - eventuelt sammen med visuell kontroll av eksportpartiet. Vi kontrollerer særlig om eksportør har oppgitt korrekte opplysninger i søknaden slik at sertifikatet reflekterer faktisk informasjon når det utstedes.

Kontroll av eksportpartiet i forbindelse med forhåndsmelding, er for å sjekke samsvar mellom opplysninger i forhåndsmeldingen og egenerklæringer med mottatt dokumentasjon - eventuelt sammen med visuell kontroll av varepartiet. Vi kontrollerer særlig sporing tilbake til oppdrettslokalitet og sykdomsstatus på slaktetidspunktet.

Særkrav ved eksport av sjømat

Flere land utenfor EU/EØS har sertifikat med særkrav som skal være oppfylt for bestemte varer når de eksporteres fra Norge. Både produsent og eksportør er forpliktet til å oppfylle kravene i sertifikatet det søkes om, og må kunne dokumentere at kravene er oppfylt.

Særkravene er dynamiske og kan endres på kort varsel. Produsenter og eksportører må derfor holde seg oppdatert og følge med på nettsidene om særkrav ved eksport av sjømat..

Mattilsynet er i gang med å lage et system for å kontrollere oppfyllelse av særkravene hos produsent og eksportør. Bransjen vil motta informasjon når systemet er klart.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Alle som sender inn forhåndsmeldinger og søker om sertifikater bør være forberedt på at dokumentasjon, eksportpartiet og sertifikatet kan bli kontrollert.

Derfor er det lurt om virksomhetene har gjennomgått rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?