Tilsyn med slakteri og viltbehandlingsanlegg i 2023

Publisert 23.01.2023     Sist endret 23.01.2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med slakteri og viltbehandlingsanlegg i form av revisjon eller inspeksjon av slakterier. 

Målet er å sikre hygienisk slakting for å oppnå trygg mat.

Disse virksomhetene får tilsyn

Virksomheter som slakter tamme hov – og klauvdyr, tamrein og fjørfeslakteri.

Dette ser vi på

Renhold av lokaler og utstyr

 • Vedlikehold av lokaler
 • Stempelmerking, identifikasjon av animalske næringsmidler
 • Tilsyn med animalske biprodukter for å sikre at animalsk materiale ikke kommer på avveie,
 • Fareanalyse og kritiske styringspunkt
 • Slaktehygiene – arbeidsprosesser – hygienisk håndtering av slakt
 • Mikrobiologiske kriterier

For viltbehandlingsanlegg vil vi se spesifikt på 

 • Virksomhetens mottakskontroll der vi vil kontrollere
 • Transport av vilt til viltbehandlingsanlegget
 • Kompetent jeger, inkludert utfylt dokumentasjon
 • Slakteskrottens tilstand – med tanke på forurensning – hygienisk håndtering av slakt
 • Tid fra avlivning til levert viltbehandlingsanlegg
 • CWD – uttak

Alle bør være forberedt på tilsyn

Det er dessverre ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle slakteri og viltbehandlingsanlegg. Likevel bør alle være forberedt på at de kan få tilsyn. Det er derfor lurt at virksomhetene går gjennom rutinene sine. Nødvendig dokumentasjon bør være tilgjengelig ved tilsyn.

Fant du det du lette etter?